Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Šifra predmeta:
317H2

Naziv predmeta:
Protočne metode u analitičkoj hemiji

Školska godina:

2020/2021.

Uslovi pohađanja:

(301H2 + 302H2 + 303H2) / (301A2 + 302A2 + 303A2)

ESPB:

5

Vrsta studija:

osnovne akademske studije

Studijski program:

Hemija: 4. godina, letnji semestar, izborni (E16H2), naučno-stručni predmet

Nastavnici:

dr Rada M. Baošić
vanredni profesor, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

dr Aleksandar Đ. Lolić
vanredni profesor, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Saradnici:

Fond časova:

Nedeljno: tri časa predavanja (3+0+0)

Ciljevi:

Upoznavanje studenata sa principima protočno-injekcionih metoda, sa protokolom optimizacije fizičkih i hemijskih parametara. Primenjivanje različitih protočnih metoda u hemiji životne sredine, farmaceutskoj i hemijskoj industriji.

Ishod:

Student će razumeti osnovne principe protočne analize. Biće u stanju da osmisli, razvije i primeni metodu protočne analize na odgovarajuće uzorke iz životne sredine, farmaceutske preparate i druge realne uzorke.

Oblici nastave:

Predavanja, seminarski radovi.

Vannastavne aktivnosti:

Literatura:

Advances in Flow Analysis, Marek Trojanowicz, Wiley-VCH, ISBN: 978-3-527-31830-8

Dodatni materijal:

Nastavne obaveze i način ocenjivanja

Predavanja:

20 poena (3 časa nedeljno)

Program rada:

 1. Teorijski aspekti protočne analize.
 2. Injekcione tehnike u protočnoj analizi.
 3. Protočno-injekciona analiza (FIA).
 4. Sekvencijalna injekciona analiza (SIA).
 5. Injekciona analiza u neprotočnom sistemu (BIA).
 6. Optimizacija protočnog sistema.
 7. Protočni sistemi za multikomponentnu analizu.
 8. Metode za pripremu uzoraka "u toku".
 9. Metode detekcije u protočnom sistemu.
 10. Primena protočnih metoda u uzorcima iz životne sredine.
 11. Primena protočnih metoda u analizi farmaceutskih preparata.

Seminarski radovi:

40 poena

Usmeni ispit:

40 poena

Fri Mar 5 21:12:52 2021

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet