[Republika Srbija]

Zakon o visokom obrazovanju   (2017, sa izmenama iz 2018-2023)
Zakon o nauci i istraživanjima   (stupa na snagu 16. 7. 2019)

[Univerzitet u Beogradu]

Statut Univerziteta u Beogradu
Odluka o reorganizaciji Univerziteta u Beogradu
Ostali propisi Univerziteta u Beogradu
(link na Internet prezentaciju BU)

[Hemijski fakultet]

Statut Hemijskog fakulteta   (2022)
Odluka Univerziteta u Beogradu o davanju saglasnosti na statut HF
Ciljevi Hemijskog fakulteta (Mission Statement)
Informator o radu Hemijskog fakulteta:   2021.   2020.   2019.

[Akreditacija]

Uverenje o akreditaciji HF   kao visokoškolske ustanove (iz 2008)
Uverenje o akreditaciji HF   iz 2014.
Uverenje o akreditaciji HF   iz 2020.

Odluka o akreditaciji HF   kao naučnoistraživačke institucije (iz 2007)
Odluka o akreditaciji HF   iz 2019.

Dozvola za rad iz 2010,   izmene i dopune iz 2015.
izmena iz 2021.   i   dopuna iz 2022.

Za studente

Za nastavnike

Izveštaji