[Grb HF]

UNIVERZITET U BEOGRADU

Hemijski fakultet

Srpski - cirilica ЋИР

English ENG

Pocetna POČETNA STRANA       Mapa MAPA SAJTA       Linkovi LINKOVI       PORTALI:       Zaposleni ZA ZAPOSLENE       Studenti ZA STUDENTE       WebMail WEBMAIL

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Hemija Biohemija

Studijski program "Hemija"

Studijski program doktorskih studija iz hemije traje 3 godine i ima 180 ESPB. Program obuhvata 2 obavezna (20 ESPB) i 4 izborna predmeta (ukupno 40 ESPB), kao i seminarski rad (5 ESPB). U skladu sa praksom na evropskim univerzitetima, doktorske studije se baziraju na istraživačkom radu na sve 3 godine studija. Na prvoj godini je predviđeno "Istraživanje, pregled literature, laboratorijski rad" (25 ESPB), a na drugoj i trećoj godini "Istraživanje, laboratorijski rad, pisanje radova" (ukupno 80 ESPB). Najzad, u poslednjem semestru je predviđena priprema i odbrana doktorske disertacije (10 ESPB).

U okviru izbornih predmeta studenti će izučavati sadržaje koje nisu slušali u okviru osnovnih i master akademskih studija, kao i odabrana poglavlja iz oblasti koje su izučavali na osnovnim i master studijama, a koja su u vezi sa temom doktorske disertacije, ali na nivou koji odgovara doktorskim studijama.

Nastava se izvodi kroz individualni (mentorski) rad sa studentima, ili u malim grupama studenata. Metode rada su adekvatno prilagođene koncepciji doktorskih studija (konsultacije, seminari, diskusija radova iz originalne naučne literature). Program obuhvata ekstenzivan, samostalni istraživački rad studenta na naučnom problemu koji rezultuje u naučnim publikacijama u renomiranim međunarodnim časopisima iz hemije. Eksperimentalni rad je kompleksan i po pravilu obuhvata primenu većeg broja komplementarnih pristupa, tehnika i metoda, i obavlja se u saradnji sa laboratorijama/istraživačkim grupama u zemlji i inostranstvu, koje se bave ne samo naučnim istraživanjima već i rešavanjem problema u privredi (hemijska industrija, hemija životne sredine).

▹   Dodatni podaci o programu

Uslovi za upis, cilj, ishod, profesionalni status, pristup daljim studijama.

Nastavni plan

Nedeljni broj časova po predmetima je označen kao: predavanja + studijski istraživački rad.

Predmet Šifra ESPB Semestar
I godina 1 2
Izborni predmet 1 E71H2 10  
Izborni predmet 2 E72H2 10  
Istraživanje, pregled literature, laboratorijski rad R71H2 10 0+8  
Pisanje i objavljivanje naučnih radova 1 773A2 10   8+1
Istraživanje, pregled literature, laboratorijski rad R72H2 15   0+12
Seminarski rad S71H2 5   0+4
  60  
II godina 1 2
Izborni predmet 3 E73H2 10  
Izborni predmet 4 E74H2 10  
Istraživanje, laboratorijski rad, pisanje radova R73H2 10 0+8  
Pisanje i objavljivanje naučnih radova 2 774A2 10   8+1
Istraživanje, laboratorijski rad, pisanje radova R74H2 20   0+16
  60  
III godina 1 2
Istraživanje, laboratorijski rad, pisanje radova R75H2 25 0+20  
Istraživanje, laboratorijski rad, pisanje radova R76H2 25   0+20
Doktorska disertacija Z70H2 10   0+8
  60  
Izborni predmeti
© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet