[Obuka]

Osim zvaničnog akademskog obrazovanja na sva tri nivoa (osnovne, master i doktorske akademske studije), Hemijski fakultet nudi niz letnjih škola za praktičnu obuku doktorskih i post-dok studenata, kao i istraživača i stručnih saradnika. Sledeća brošura (na engleskom) daje kratak pregled mogućnosti, seminara i obuka koje su do sada organizovane, odnosno plan letnjih škola predviđenih za narednu godinu:

Pogledajte i promotivni film kojim je HF predstavljen na Svetskoj izložbi u Dubaiju (Expo2020) u okviru nedelje "Znanje i obrazovanje" (11-18. decembar).