Šifra predmeta:
301A2
Naziv predmeta:
Analitička hemija 1

Školska godina:

2022/2023.

Uslovi pohađanja:

Nema uslova

ESPB:

4

Vrsta studija:

osnovne akademske studije, integrisane osnovne i master akademske studije

Studijski programi:

Hemija životne sredine: 1. godina, letnji semestar, obavezni, teorijsko-metodološki predmet

Nastava hemije: 1. godina, letnji semestar, obavezni, teorijsko-metodološki predmet

Nastavnik:

dr Jelena Đ. Trifković
vanredni profesor, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Saradnici:

Fond časova:

Nedeljno: dva časa predavanja + dva časa teorijskih vežbi (2+2+0)

Ciljevi:

Cilj kursa je da studentu pruži osnovna teorijska i praktična znanja o hemijskim i fizičkim principima od značaja za analitičku i hemiju uopšte.

Ishod:

Po završetku kursa student bi trebalo da bude osposobljen da: razume interakcije između jona u vodenom rastvoru; usvoji principe hemijske ravnoteže u vodenim rastvorima kiselina, baza, soli, teškorastvornih elektrolita, kompleksnih jedinjenja, redoks-sistema; vrši izračunavanja sadržaja pojedinih ravnotežnih čestica u rastvoru; razume osnove raspodele između faza u ekstrakcionim i hromatografskim metodama odvajanja; praktično uradi kompletnu klasičnu kvalitativnu analizu nepoznatog uzorka; piše jednostavnije izveštaje i služi se literaturom iz oblasti analitičke hemije.

Oblici nastave:

Predavanja, teorijske/računske vežbe.

Vannastavne aktivnosti:

Literatura:

 • Tomislav J. Janjić: Teorijski osnovi analitičke hemije, Naučna knjiga, Beograd, 1994.

Dodatni materijal:

  Nastavne obaveze i način ocenjivanja

Predavanja:

10 poena (2 časa nedeljno)

Program rada:

 • Predmet, razvoj i značaj analitičke hemije.
 • Rastvori.
 • Hemijska ravnoteža.
 • Ponašanje jakih elektrolita u rastvorima.
 • Teorije kiselina i baza.
 • Protonski aktivitet.
 • Jonski proizvod vode i pH.
 • Kiselinsko-bazne konstante.
 • Stepen protolize.
 • Grafičko predstavljanje kiselinsko-baznih ravnoteža.
 • Poliprotične kiseline.
 • Amfoliti.
 • Puferi.
 • Indikatori.
 • Proizvod rastvorljivosti.
 • Obrazovanje i rastvaranje taloga.
 • Ravnoteže u rastvorima kompleksa.
 • Oksido-redukcione ravnoteže.
 • Metode odvajanja.
 • Ekstrakcija.
 • Hromatografija.

Teorijske vežbe:

20 poena (2 časa nedeljno)

Pismeni ispit:

70 poena