Na sledećim stranicama možete naći kratak opis istraživačih grupa koje rade na Hemijskom fakultetu:

Istraživačka grupa
ANALIZA ELEMENATA U UZORCIMA ZEMLJIŠTA, BILJAKA I HRANE
prof. dr Jelena Mutić

Istraživačka grupa
GRUPA ZA ANALITIČKU HEMIJU I HEMIJU ŽIVOTNE SREDINE
(The EnviroSensing Group)

prof. dr Dragan Manojlović
doc. dr Dalibor Stanković

Istraživačka grupa
PROFOOD - GRUPA ZA ISPITIVANJE PRIRODNIH PROIZVODA I INTEGRITETA HRANE
Dušanka Milojković-Opsenica, redovni profesor

Istraživačka grupa
HEMIJSKE RAVNOTEŽE
dr Tatjana Verbić, vanr. prof.

Istraživačka grupa
NASTAVA HEMIJE
prof. dr Dragica Trivić

Istraživačka grupa
GRUPA ZA TEORIJSKU NEORGANSKU HEMIJU
dr Maja Gruden-Pavlović, redovni profesor

Istraživačka grupa
ISPITIVANJE KOMPLEKSA METALA - SINTEZA I PRIMENA
prof. dr Sanja Grgurić-Šipka

Istraživačka grupa
OPSENICA LAB
dr Igor Opsenica, redovni profesor

ISTRAŽIVAČKA GRUPA PROF. SAIČIĆA
dr Radomir N. Saičić, redovni profesor

Istraživačka grupa
GRUPA ZA ORGANSKU GEOHEMIJU I HEMIJU ŽIVOTNE SREDINE
dr Branimir Jovančićević, redovni profesor