Rasporedi nastave za letnji semestar 2023/24.

Po godinama i studijskim programima: Hemija Biohemija Nastava hemije Hemija životne sredine
Prva godina HE / I BH / I NH / I HŽS / I
Druga godina HE / II BH / II NH / II HŽS / II
Treća godina HE / III BH / III NH / III HŽS / III
Četvrta godina HE / IV BH / IV NH / IV HŽS / IV
Peta god. / Master HE / MSc   NH / V  
Po prostorijama:
VHA MHA-Dreger SZS RLAB Nova 1
316 249   282  

Nastava na predmetima koji nisu navedeni u rasporedu će biti realizovana u dogovoru sa predmetnim nastavnicima (konsultativna nastava za mali broj studenata).

Podela studenata na grupe za nastavu - letnji semestar 2023/24.

Prva godina:

Druga godina:

  • Hemija
    (Organska hemija 2, Fizička hemija 2, Analitička hemija 3)
  • Hemija životne sredine i Nastava hemije
    (Organska hemija 2, Fizička hemija 2, Instrumentalna analitička hemija)
  • Biohemija
    (Analitička hemija 2, Osnovi molekularne biologije, Hemija prirodnih proizvoda)

Rasporedi ispita za školsku 2023/24. godinu

Hemija Biohemija Hemija
životne sredine
Nastava hemije
Januar 2024. Januar 2024. Januar 2024. Januar 2024.
Februar 2024. Februar 2024. Februar 2024. Februar 2024.
Jun 2024. Jun 2024. Jun 2024. Jun 2024.
Jul 2024. Jul 2024. Jul 2024. Jul 2024.
Avgust 2024. Avgust 2024. Avgust 2024. Avgust 2024.
Septembar 2024. Spetembar 2024. Septembar 2024. Septembar 2024.