Doktorske studije na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu se ostvaruju u okviru sledećih studijskih programa akreditovanih u ciklusu 2020. godine:


[Doktorske studije - slika 1] [Doktorske studije - slika 2] [Doktorske studije - slika 3]


Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković", koja je depozitna za doktorske disertacije odbranjene na Univerzitetu u Beogradu, i koja održava Digitalni repozitorijum u kojem se od 2012. pohranjuju doktorati i u elektronskom obliku, pokrenula je od oktobra 2015. godine redovnu obuku doktoranada koji su pri kraju izrade doktorske disertacije (najmanje jednom mesečno).

Informacije o obuci i formular za prijavljivanje mogu se pronaći na sajtu UBSM:
www.unilib.rs/usluge/edukacija/

Za sve dodatne informacije studenti mogu da se obrate putem mejla na: info@phaidrabg.rs.