Adresa Fakulteta

Studentski trg 12-16, 11158 Beograd, PAK 105104

Osnovne informacije

PIB:   101823040

Matični broj:   07053681

Žiro-račun:   840-1817666-82

Važni kontakti

Centrala:

011 / 3282-111

Sekretarijat:

011 / 2184-330

Odnosi s javnošću:

info@chem.bg.ac.rs

Biblioteka:

011 / 3282-583
062 / 547-909
biblioteka@chem.bg.ac.rs

Blagajna:

011 / 2638-785

IT služba:

062 / 547-908

Uprava Fakulteta

Dekan:

Prof. dr Goran Roglić

dekan@chem.bg.ac.rs

Prodekan za nastavu:

V. prof. dr Jelena Trifković

nastava@chem.bg.ac.rs

Prodekan za nauku:

Prof. dr Dragana Milić

nauka@chem.bg.ac.rs

Prodekan za finansije:

V. prof. dr Božidar Čobeljić

finansije@chem.bg.ac.rs

Student prodekan:

Anja Stošić

student_prodekan@chem.bg.ac.rs

Ostali kontakti

Sekretar Fakulteta:

dr Radmila Kopilović

rkopilovic@chem.bg.ac.rs

Šef računovodstva:

Ana Vekić

anavek@chem.bg.ac.rs

Savetnik za rodnu ravnopravnost:

Marija Milinković

milinkovic@chem.bg.ac.rs

Lice za zaštitu podataka o ličnosti:

Marija Milinković

milinkovic@chem.bg.ac.rs

Mapa

Mapa Beograda

Pratite nas na društvenim mrežama