NAPOMENA: Ova evidencija sadrži sve doktorske disertacije odbranjene na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, kao i disertacije iz oblasti hemije koje su odbranjene na nekadašnjem Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu (do 1990). Ukupno je obuhvaćeno oko 650 disertacija.

Parametri za pretragu:
Godina:
Oblast:
Kandidat: ime:   prezime:
Mentor: ime:   prezime:
Moguće je uneti i samo deo imena i/ili prezimena za kandidata i mentora.
Domaća imena uneti ćirilicom, strana latinicom.
 
  • Ljubica (Žarko) Ivanović:
    Nutritivna vrijednost i osnovne fitohemijske osobine blitve (Beta vulgaris ssp. cicla L. Voss) gajene u različitim uslovima navodnjavanja i prihranjivanja
    Mentor: Vladimir (Petko) Beškoski   Oblast: Biohemija
    Disertacija odbranjena 9. 5. 2023.   Inv. broj: 672   Signatura: BH/T-184