[Slika br. 631]

Seksualno uznemiravanje na Hemijskom fakultetu se ne toleriše, bez obzira ko je žrtva i ko je počinitelj.

Seksualno uznemiravanje svaki neželjeni verbalni, neverbalni ili fizički akt seksualne prirode koji ima za cilj ili posledicu povredu ličnog dostojanstva studentkinje/studenta ili zaposlene/zaposlenog.

Pravilnik o sprečavanju i zaštiti od seksualnog uznemiravanja (Hemijski fakultet, 2021), član 6, tačka 1.

Oblici seksualnog uznemiravanja mogu biti:

  • verbalni – zviždanje, seksualne aluzije i dobacivanja, pisane ili usmene seksualne šale, ponude i eksplicitne pretnje,
  • neverbalni – odmeravanje, pritajeno zurenje i seksualni gestovi, ili
  • fizički akt – neželjena blizina, dodirivanje, štipanje, tapšanje, pripijanje uz telo, hvatanje.

Ova lista nije konačna, već samo primer. Da ste doživeli seksualno uznemiravanje, prepoznaćete po osećaju neprijatnosti, stida, uvređenosti, poniženosti, zastrašenosti, besa i ljutnje.

UniSAFE definicija rodno zasnovanog nasilja (isečak):

Uznemiravanje obuhvata i seksualno uznemiravanje i rodno uznemiravanje i dešava se u onlajn i oflajn kontekstu:

Seksualno uznemiravanje je neželjeno verbalno, neverbalno ili fizičko ponašanje seksualne prirode, kao što su dodiri, komentari na izgled ili telo osobe, uhođenje, slanje (deljenje) slika sa seksualnim sadržajem ili seksističke šale. Seksualno uznemiravanje nije isto što i seksualno nasilje, iako se to dvoje može i često se preklapa;

Rodno uznemiravanje je uznemiravanje na osnovu pola, ali bez seksualnih konotacija, kao što su umanjujući komentari ili komentari mržnje, isključivanje, ućutkivanje ili stereotipne predrasude.

 

Koraci:

  1. Konsultacija sa Poverenikom
  2. Odluka žrtve o daljim koracima
  3. Pokretanje postupka ukoliko se žrtva odluči na to
  4. Dalji postupak ako je počinilac seksualnog uznemiravanja zaposleni/student

Za detalje o postupcima i posledicama, pročitajte Pravilnik o sprečavanju i zaštiti od seksualnog uznemiravanja, pročitajte Pravilnik o radnim obavezama i radnoj disciplini zaposlenih i Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata.

Poverenik za ravnopravnost je zadužen za prevenciju i sprečavanje seksualnog uznemiravanja zaposlenih i studenata, kao i za suzbijanje svakog oblika diskriminacije, a posebno po osnovu pola, roda, rodnog identiteta i seksualne orijentacije. Poverenik organizuje sprovođenje odgovarajućih mera informisanja i obučavanja zaposlenih i studenata u vezi sa ovim temama, i vodi postupak zaštite od seksualnog uznemiravanja.

Hemijski fakultet protiv seksualnog uznemiravanja   (PDF)
Slobodno preuzmite poster i okačite ga u svoj radni prostor

Kontakti

Resursi