Dodatne informacije na telefon:   (011) 333-6678   (Studentska služba Hemijskog fakulteta)
ili na e-mail:   studentska_sluzba@chem.bg.ac.rs