Dobrodošli na prezentaciju Katedre za biohemiju!

Razvoj i aktivnosti Katedre za biohemiju mogu se sagledati kroz razvoj biohemije kao nauke na Hemijskom fakultetu, čije su temelje postavili profesori Đorđe Stefanović i Bojana Grujić-Iúac, i kroz razvoj studijskih programa od biohemijskih predmeta do posebne studijske grupe. Studijska grupa za biohemiju na Hemijskom fakultetu počela je sa radom školske 1987/1988. godine. Studije biohemije na Hemijskom fakultetu, međutim, imaju dužu tradiciju. Biohemija se kao posebna disciplina predavala (i predaje se) u okviru predmeta Hemija prirodnih proizvoda i Metabolizam i biosinteze (kasnije pod nazivom Biohemija) od 60-tih godina. Od 1972. godine pa do osnivanja posebne Biohemijske studijske grupe postojalo je posebno biohemijsko usmerenje (jednogodišnje ili dvogodišnje) na studijama hemije. Paralelno sa osnovnim, razvijale su se i postdiplomske studije iz biohemije kao smer na postdiplomskim studijama iz hemije. Uvođeljem studijskog programa Biohemija zvanično su ustanovljene i master (postdiplomske) studije iz biohemije.

Cilj studijskog programa Biohemija je obrazovanje stručnjaka, diplomiranog biohemičara (završene osnovne akademske studije) i master biohemičar (završene master akademske studije) koji će biti osposobljen za samostalan stručni i istraživački rad u raznim fundamentalnim i primenjenim biohemijskim disciplinama, ali i za zajednički rad sa stručnjacima biomedicinskog i biotehnološkog profila. U ostvarenju ovog cilja, pored nastavnika i saradnika koji drže nastavu iz osnovnih hemijskih i bioloških disciplina, glavnu ulogu imaju nastavnici i saradnici Katedre za biohemiju, koji brinu o organizaciji i učestvuju u realizaciji nastave.

Nastavnici i saradnici Katedre za biohemiju drže nastavu iz biohemijskih predmeta i za studente ostalih studijskih programa Hemijskog fakulteta, kao i Biološkog i Fizičkog fakulteta.

Naučno-istraživačka aktivnost pri Katedri za biohemiju odvija se kroz istraživačke projekte, koji su navedeni i u kratkim crtama prikazani na strani Projekti.