Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Šifra predmeta:
301H2

Naziv predmeta:
Analitička hemija 1

Školska godina:

2021/2022.

Uslovi pohađanja:

Nema uslova

ESPB:

5

Vrsta studija:

osnovne akademske studije

Studijski program:

Hemija: 1. godina, letnji semestar, obavezni, teorijsko-metodološki predmet

Nastavnici:

dr Dušanka M. Milojković Opsenica
redovni profesor, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

dr Filip Lj. Andrić
vanredni profesor, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Saradnici:

Fond časova:

Nedeljno: dva časa predavanja + dva časa teorijskih vežbi (2+2+0)

Ciljevi:

Cilj kursa je da obezbedi osnovna teorijska i praktična znanja o hemijskim i fizičkim principima od značaja za analitičku i hemiju uopšte.

Ishod:

Tokom kursa student bi trebalo da: savlada osnovne pojmove vezane za rastvore, protolitičku teoriju kiselina i baza, pufere, rastvaranje i taloženje jona, kompleksne i redoks-sisteme, ekstrakciju i hromatografiju; praktično uradi kompletnu klasičnu kvalitativnu analizu nepoznatog uzorka; piše jednostavnije izveštaje i služi se literaturom iz oblasti analitičke hemije.

Oblici nastave:

Predavanja, teorijske / računske vežbe.

Vannastavne aktivnosti:

Literatura:

 • Dr Tomislav Janjić: Teorijski osnovi analitičke hemije, Naučna knjiga, Beograd, 1994.

Dodatni materijal:

Nastavne obaveze i način ocenjivanja

Predavanja:

10 poena (2 časa nedeljno)

Program rada:

 • Predmet, razvoj i značaj analitičke hemije.
 • Rastvori.
 • Zakon o dejstvu masa.
 • Ponašanje jakih elektrolita u rastvorima.
 • Novije teorije kiselina i baza.
 • Protonski aktivitet.
 • Jonski proizvod vode i pH.
 • Kiselinsko-bazne konstante.
 • Stepen protolize.
 • Grafičko predstavljanje kiselinsko-baznih ravnoteža.
 • Protoliza poliprotičnih kiselina.
 • Amfoliti.
 • Regulatorske smese (puferi).
 • Indikatori.
 • Proizvod rastvorljivosti.
 • Obrazovanje i rastvaranje taloga.
 • Uloga kompleksnih jona u analitičkoj hemiji.
 • Oksidacija i redukcija.
 • Teorije hromatogafije.
 • Ekstrakcija.
 • Jonska hromatografija.

Teorijske vežbe:

20 poena (2 časa nedeljno)

Pismeni ispit:

70 poena

Tue Nov 23 18:32:00 2021

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet