Studijski programi akreditovani u ciklusu 2013/14.

Osnovne akademske studije   (4 godine, 240 ESPB):
Integrisane osnovne i master akademske studije   (5 godina, 300 ESPB):
Master akademske studije   (1 godina, 60 ESPB)
Doktorske akademske studije   (3 godine, 180 ESPB)

Studijski programi akreditovani u ciklusu 2007/08.

Osnovne akademske studije   (4 godine, 240 ESPB)
Master (diplomske) akademske studije   (1 godina, 60 ESPB)
Doktorske studije   (3 godine, 180 ESPB)

Lista predmeta sa uslovima za upis (osnovne studije).