Osnovne akademske studije

Samofinansirajući studenti plaćaju školarinu za upis prve godine studija u iznosu od 102.000,00 din. Odlukom Saveta Hemijskog fakulteta omogućeno je da se ovaj iznos uplati u većem broju jednakih rata, i to sledećom dinamikom:

Za zimski semestar:

 • prva rata - pri upisu, najmanje u iznosu od 8000 RSD bez obzira na iznos ukupne školarine
 • druga rata - do 30. oktobra
 • treća rata - do 30. novembra
 • četvrta rata - do 31. decembra
 • peta rata - do 31. januara naredne kalendarske godine
 • šesta rata - do 28. februara naredne kalendarske godine

Za letnji semestar:

 • prva rata - pri upisu, najmanje u iznosu od 8000 RSD bez obzira na iznos ukupne školarine
 • druga rata - do 30. aprila
 • treća rata - do 31. maja
 • četvrta rata - do 30. juna
 • peta rata - do 31. jula
 • šesta rata - do 31. avgusta

O prelasku na studije na teret budžeta videti u Statutu.

Školarina za studente strane državljane iznosi 2500 EUR.

Master akademske studije

Školarina za master akademske studije iznosi 150.000,00 din.

Strani državljani plaćaju školarinu u iznosu od 3000 EUR, a odbrana master teze košta 1500 EUR.

Doktorske studije

Cena godišnje nastave za samofinansirajuće studente na doktorskim studijama iznosi 204.000,00 din.

Strani državljani plaćaju godišnju nastavu 9000 EUR, a odbrana doktorske disertacije iznosi 4500 EUR.

Model ugovora


Cenovnik nastave, administrativnih i drugih usluga HF
(2. 7. 2021. i izmene od 28. 9. 2021. - PDF, 3.3 MB)

Dodatne informacije na telefon:   (011) 333-6678   (Studentska služba Hemijskog fakulteta)
ili na e-mail:   studentska_sluzba@chem.bg.ac.rs