Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Naučnoistraživački rad
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Šifra predmeta:
178H2

Naziv predmeta:
Kvantna hemija

Školska godina:

2021/2022.

Uslovi pohađanja:

Nema uslova

ESPB:

10

Vrsta studija:

doktorske akademske studije

Studijski programi:

Hemija: 1. godina, zimski semestar, izborni (E72H2), stručno-aplikativni predmet

Hemija: 1. godina, zimski semestar, izborni (E71H2), stručno-aplikativni predmet

Hemija: 2. godina, zimski semestar, izborni (E73H2), stručno-aplikativni predmet

Hemija: 2. godina, zimski semestar, izborni (E74H2), stručno-aplikativni predmet

Nastavnici:

dr Miloš K. Milčić
vanredni profesor, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

dr Vesna B. Medaković
docent, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Saradnici:

Fond časova:

Nedeljno: pet časova predavanja + tri časa studijskog istraživačkog rada

Ciljevi:

Kvantna hemija je sastavni deo većine modernih torijskih proračuna geometrija i osobina molekula. Cilj predmeta je da studenti doktorskih studija, koji su odabrali da svoju istraživačku karijeru nastave u oblasti teorijske ili računarske hemije, savladaju fundamentalne aspekte kvantne hemije kako bi stečena znanja mogli da primene u svom istraživačkom radu.

Ishod:

Potuno razumevanje fundamentalnih principa kvantne hemije kao i načina na koji su ti principi uvršteni u moderna hemijska izračunavanja.

Oblici nastave:

Predavanja, seminarski rad.

Vannastavne aktivnosti:

Literatura:

 • J. P. Lowe, K. A. Peterson: Quantum Chemistry
 • J. A. House: Fundamentals of Quantym Chemistry

Dodatni materijal:

Nastavne obaveze i način ocenjivanja

Predavanja:

10 poena (5 časova nedeljno)

Program rada:

 1. Klasični talasi i vremenski nezavisna šredingerova talasna jednačina.
 2. Kvantno mehanička izračunavanja na jednostavnim sistemima.
 3. Jednodimenzioni harmonijski oscilator.
 4. Rešenja Šredingerove jednačine za jednoelektronske sisteme.
 5. Višeelektronski atomi.
 6. Postulati i teoreme kvantne mehanike.
 7. Varijacioni metod.
 8. Hikelova teorija i njena primena.
 9. Proširena hikelova teorija.
 10. SCF-LCAO-MO metod.
 11. Perturbaciona teorija.
 12. Kvalitativna molekulsko-orbitalna teorija.

Seminarski radovi:

20 poena

Usmeni ispit:

70 poena

Studijski istraživački rad:

0 poena (3 časa nedeljno)

Tue Dec 14 21:40:17 2021

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet