Saradnici

Ispitivanje biološki aktivnih jedinjenja

 • Dr Rada Baošić, redovni profesor
 • Dr Aleksandar Mijatović, docent, Univerzitet u Beogradu - Rudarsko-geološki fakultet
 • Danica Perušković, istraživač-pripravnik
 • Branka Darić, doktorant HF

Razvoj i primena analitičkih senzora

 • Dr Aleksandar Lolić, vanredni profesor
 • Dr Tatjana Tripković, naučni saradnik, Republički zavod za zaštitu spomenika, Beograd
 • Mihajlo Kulizić, istraživač-pripravnik

Oblast istraživanja

 • Šifove baze i derivati
 • Nanotehnologija i (bio)senzori
 • Protočna injekciona analiza
 • Kontrola kvaliteta
 • Javno zdravlje i životna sredina
 • Procena rizika

Grupa se bavi razvojem elektrohemijskih senzora za određivanje različitih zagađujućih supstanci (aktivne farmaceutske supstance, teški metali) u realnim uzorcima (farmaceutski preparati, uzorci iz životne sredine) i sintezom, karakterizacijom i ispitivanjem novih biološki aktivnih jedinjenja.

[Slika br. 8]

Razvoj i primena elektrohemijskih senzora u protočno injekcionom sistemu.

[Slika br. 10]

Sinteza i karakterizacija bioloških aktivnih jedinjenja tipa Šifovih baza, ispitivanje njihove aktivnosti, interakcija sa serum albuminima i DNK, i veze između aktivnosti i strukture.

[Slika br. 12]

Oprema koju grupa koristi u radu

 • AAS sa plamenom i elektrotermalnom atomizacijom (lab. 502)
 • Elektrohemijska radna stanica (lab. 502)
 • Protočno-injekcioni sistem sa amperometrijskom detekcijom (lab. 502)
 • Spektrofotometar (lab. 502)
 • Spektrofluorimetar (lab. 509)

Publikacije

 1. V. Antunović, T. Tripković, B. Tomašević, R. Baošić, D. Jelić, A. Lolić, Analytical Sciences (2020)
  https://doi.org/10.2116/analsci.20P302
 2. D. Perušković, N. Stevanović, G. Kovačević, D. Stanković, A. Lolić, R. Baošić, Chemistry Select, 5 (2020) 1-6,
  DOI: 10.1002/slct.201904873
 3. V. Antunović, M. Ilić, R. Baošić, D. Jelić, A. Lolić, PLOS ONE, 14(2) (2019)
  https://doi.org/10.1371/journal.pone.0210904
 4. V. Antunović, R. Baošić, A. Lolić, Current Pharmaceutical Analysis (2020)
  DOI: 10.2174/1573412916999200730234925
 5. N. Stevanović, D. Perušković, U. Gašić, V. Antunović, A. Lolić, and R. Baošić, Biomedical Chromatography (2017) 31 (3), e3810,
  DOI: 10.1002/bmc.3810

Partneri