Saradnici

Oblast istraživanja

Istraživanja obuhvataju metode nastave i učenja hemije, primenu informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) u nastavi hemije, razvoj kreativnog i kritičkog mišljenja učenika, praćenje i proveravanje postignuća učenika, standarde učeničkih postignuća i nastavnog procesa, nastavne programe hemije, udžbenike hemije, istoriju hemije, inicijalno obrazovanje i profesionalni razvoj nastavnika.

 • Metode nastave i učenja hemije. U istraživanjima su ispitivani efekti koje na učenička postignuća ima učenje hemije kroz rešavanje problema i učenje putem otkrića, učenje zasnovano na istraživanju, kooperativno učenje, kognitivno šegrtovanje, interdisciplinarna nastava, učenje hemije u različitim kontekstima (istorijski, savremeni), s podsticanjem kreativnog i kritičkog mišljenja.
 • Primena informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) u nastavi hemije. Istraživanja su obuhvatila ispitivanje efekata posredovanja digitalnih nastavnih sadržaja za samostalno usvajanje hemijskih pojmova, ispitivanje pristupa koje omogućava primena informaciono-komunikacionih tehnologija, a koji zahtevaju aktivnosti učenika različite od onih u tradicionalnoj nastavi.
 • Praćenje i proveravanje postignuća učenika. Istraživanja u ovoj grupi se odnose na praćenje napredovanja učenika kroz formativno proveravanje, dijagnostikovanje problema učenika u rezonovanju i zabluda (miskoncepcija) koje ih ometaju u učenju hemijskih pojmova, kao i razvijanje instrumenata prema ciljevima istraživanja i istraživačkim pitanjima. Rezultati ovih istraživanja su korišćeni prilikom definisanja standarda učeničkih postignuća i nastavnog procesa.
 • Nastavni programi hemije i udžbenici. Istraživanja su obuhvatila strukturno-funkcionalnu analizu savremenih udžbenika hemije i udžbenika hemije iz 19. veka, kao i nastavnih programa hemije u Srbiji i u različitim obrazovnim sistemima širom sveta. Posebna pažnja je posvećena pitanju kojim strukturnim komponentama nastavni program podstiče i podržava istraživački pristup u nastavi hemije i razvoj kreativnog mišljenja učenika. Ispitivani su i stavovi nastavnika hemije u vezi s nastavnim programima.
 • Inicijalno obrazovanje nastavnika. Istraživanja su obuhvatila ispitivanje efekata različitih pristupa na razvoj nastavničkih kompetencija. U istraživanjima je uključena i saradnja sa studentima nastavnog smera sa drugih fakulteta i ispitivani su efekti takvog rada na razvoj nastavničkih kompetencija za planiranje i realizaciju nastave interdisciplinarnim pristupom.
 • Profesionalni razvoj nastavnika. Ovom grupom istraživanja obuhvaćeno je ispitivanje stavova nastavnika hemije da bi se utvrdilo šta sve predstavlja prepreku za uspešnu nastavu i učenje hemije, da bi se identifikovale potrebe nastavnika, kao i ispitali efekti primenjenih pristupa u okviru programa profesionalnog razvoja nastavnika na unapređivanje nastavničkih kompetencija.

Publikacije

 1. V. D. Milanovic, D. D. Trivic, Arguments of 14-year-olds in the context of history of the development of organic chemistry, Science and Education, 29, 1 (2020) 43-74.
  https://doi.org/10.1007/s11191-019-00092-8   ISSN 0926-7220
 2. D. D. Trivic, M. Dzinović, V. D. Milanovic, Lj. Živković, Cooperation of the Pre-Service Chemistry and Geography Teachers on an Interdisciplinary Lesson Planning, Journal of Baltic Science Education, 18, 4 (2019) 620-633.
  https://doi.org/10.33225/jbse/19.18.620   ISSN 1648-3898 (Print), ISSN 2538-7138 (On-line)
 3. V. D. Milanovic, D. D. Trivic, The Historical or the Contemporary Context: Which of the Two Ensures a Deeper Understanding of Gas Properties?, Chemistry Education Research and Practice, 18, 4 (2017) 549-558.
  DOI: 10.1039/c7rp00027h   ISSN 1109-4028
 4. K. Putica, D. D. Trivic, Cognitive apprenticeship as a vehicle for enhancing the understanding and functionalization of organic chemistry knowledge, Chemistry Education Research and Practice, 17, 1 (2016) 172-196.
  DOI: 10.1039/c5rp00179j   ISSN 1109-4028
 5. V. Milanovic, D. Trivic, B. Tomasevic, Secondary-school chemistry textbooks in the 19th century, Journal of the Serbian Chemical Society, 80, 10 (2015) 1321-1338.
  DOI: 10.2298/JSC140926052M   ISSN 0352-5139
 6. B. Tomasevic, D. Trivic, Creativity in teaching chemistry: how much support does the curriculum provide?, Chemistry Education Research and Practice, 15, 2 (2014) 239-252.
  DOI: 10.1039/c3rp00116d   ISSN 1109-4028

Partneri

Saradnja je uspostavljena sa različitim univerzitetima i fakultetima u Republici Srbiji, zemljama u regionu i Evropi.

Projekti

Projekti podržani od strane Ministarstva nauke / Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije
 • 1995-2000: "Istorija hemije i nastava hemije"
 • 2002-2005: "Razvoj programa hemije za osnovnu školu i srednje škole. Istorija nastave hemije u Srbiji"
 • 2005-2006: "Razvoj standarda za kraj obaveznog obrazovanja"
 • 2006-2010: "Nastava hemije i istorija nauke i nastave hemije u Srbiji"
 • 2011-2013: "Razvijanje obrazovnih standarda za kraj osnovnog, opšteg srednjeg i srednjeg stručnog obrazovanja"
 • 2011-2013: Projekat "Druga šansa" - Razvoj sistema funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih u Srbiji (projekat je podržala EU)
 • 2012-2013: "Razvijanje obrazovnih standarda za kraj osnovnog obrazovanja odraslih (IPA 2008)"
 • 2011-2019. (179048): "Teorija i praksa nauke u društvu: multidisciplinarne, obrazovne i međugeneracijske perspektive"
 • 2011.2019. (179034): "Od podsticanja inicijative, saradnje i stvaralaštva u obrazovanju do novih uloga i identiteta u društvu"
 • 2019-2021: Projekat državne mature
Projekat čiji je nosilac Obrazovni forum
 • 2003-2004: "Kvalitet školskih udžbenika i obezbeđivanje kvaliteta" (izrada standarda kvaliteta udžbenika)
Međunarodni projekti
 • 2006-2009: TEMPUS projekat JEP 40053-200: "Science Teacher Education Revision and Upgrading"
 • 2010-2014: TEMPUS MASTS JP 511170-2010: "Master programme for Subject Teachers in Serbia"
 • 2012-2015: ERASMUS projekat: "European Chemistry and Chemical Engineering Education Network 2", Reference number: 526259-LLP-1-2012-1-FR-ERASMUS-ENW