Saradnici

Studenti doktorskih studija na Hemijskom fakultetu:

 • Milan Mišić
 • Danilo Četić
 • Katarina Slomo
 • Ratko Pavlović, Apicentar d.o.o. Beograd

Oblast istraživanja

Grupa se bavi uglavnom dvema grupama enzima - hidrolazama (amilaze, celulaze, ksilanaze, inulinaze, proteaze) i oksidoreduktazama. Orijentisani smo na istraživanja koja su direktno usmerena na njihovu primenu u biotehnologiji, a sastoje se od produkcije enzima, prečišćavanja, karakterizacije i poboljšanja enzima tehnikama molekularne biologije, imobilizacijom i hemijskom modifikacijom. Glavni izvori ovih enzima su gljive i bakterije (poznati producenti kao i prirodni izolati) koji ih prirodno sekretuju ili su genetski modifikovani da proizvode rekombinante enzime. Enzimi iz ove dve klase su glavni enzimi koji se koriste u biorafinaciji za iskorišćavanje biomase u cilju postizanja zaokruženog i održivog procesa konverzije biomase. Razvijamo inovativna enzimska rešenja koja mogu da unaprede efikasno iskorišćavanje biomase i tako značajno doprinesu tranziciji u bio-zasnovanu ekonomiju nuđenjem tehnologija koje ne štete životnoj sredini za dobijanje visokovrednih prehrambenih proizvoda, biogoriva, vrednih hemikalija i materijala iz biomase. Otkrivanje i karakterizacija novih enzima i procesa pruža osnovu za razvoj enzimske tehnologije za poboljšanu iskoristljivost obnovivih sirovina koje su kako agroindustrijske sirovine tako i otpadni industrijski materijali.

[Slika br. 193]

Oblasti istraživanja:

 • Amilaza iz Bacillus licheniformis koja digestuje koncentrovani sirovi skrob (novi razvoj u polju dobijanja bioetanola iz skroba).
 • Produkcija industrijski važnih enzima iz Trichoderma sp. i Aspegillus sp. za dobijanje dijetetskih vlakana, prebiotika i bioetanola.
 • Produkcija proteaza posebno onih koji koriste čvrste supstrate kao što su zein i keratin iz bakterija i gljiva i njihova upotreba u dobijanju bioaktivnih peptida i biokompozitnih materijala.
 • Razvijanje sofisticiranih metoda za identifikaciju kompleksnosti izoenzimskih formi u smeši enzima koje proizvode mikrobi.
 • Stabilizacija enzima tehnikama proteinskog inženjeringa kao i imobilizacijama na inertnim nosačima i/ili hemijskom modifikacijom.
 • Lakaze i peroksidaze koje uklanjaju fenolna jedinjenja i boje iz otpadnih voda i primena u degradaciji lignina.
 • Razvoj metoda za uklanjanje boja iz otpadnih voda baziranih na upotrebi novih biomaterijala.
 • Praćenje biološke aktivnosti malih molekula kroz interakcije sa DNA spektrofluorimetrijskim i elektroforetskim metodama.
 • Proučavanje digestivnih enzima insekata (korisnih - pčela i zaštićenih vrsta).

Publikacije

 • Božić, N., Rozeboom, H.J., Lončar, N., ... Janssen, D.B., Vujčić, Z. Characterization of the starch surface binding site on Bacillus paralicheniformis α-amylase, International Journal of Biological Macromolecules, 2020, 165, pp. 1529-1539
 • Grujić, M., Dojnov, B., Potočnik, I., ... Kubicek, C.P., Vujčić, Z. Superior cellulolytic activity of Trichoderma guizhouense on raw wheat straw, World Journal of Microbiology and Biotechnology, 2019, 35(12), 194
 • Lončar, N., Drašković, N., Božić, N., ... Vujčić, Z., Fraaije, M.W. Expression and characterization of a dye-decolorizing peroxidase from pseudomonas fluorescens Pf0-1, Catalysts, 2019, 9(5), 463
 • Miocinovic, J., Tomic, N., Dojnov, B., ... Djekic, I., Vujcic, Z. Application of new insoluble dietary fibres from triticale as supplement in yoghurt - effects on physico-chemical, rheological and quality properties, Journal of the Science of Food and Agriculture, 2018, 98(4), pp. 1291-1299
 • Janovic Barbara S, Collins Andrew R, Vujcic Zoran M, Vujcic Miroslava T, Acidic horseradish peroxidase activity abolishes genotoxicity of common dyes, Journal of Hazardous Materials, (2017), vol. 321, pp. 576-585

Partneri

Projekti

 • "Novel cost-efficient adsorptive procedure for dye removal following green chemistry principles", projekat Proof of concept, rukovodilac: dr Aleksandra Margetić, viši naučni saradnik IHTM