Broj radova koje su istraživači HF objavili u međunarodnim časopisima

  2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. Ukupno
M21a   18 22 26 27 29 23 18 27 190
M21 67 81 81 50 68 65 58 77 60 84 691
M22 41 32 45 55 51 47 48 63 50 37 469
M23 49 37 39 42 38 38 31 26 27 31 358
Ukupno po godini 157 150 183 169 183 177 166 189 155 179 1708

Broj radova u svakoj kategoriji je link na zasebnu stranicu sa spiskom (PDF, 50-90 KB).

[Radovi istraživača sa HF]
Izvor: KOBSON / Web of Science

[HF 1] [HF 2]

Izveštaji o naučnoistraživačkom radu na HF

Učešće Hemijskog fakulteta u naučnoistraživačkim projektima i međunarodna saradnja