Broj radova koje su istraživači HF objavili u međunarodnim časopisima

  2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. Ukupno
M21a   18 22 26 27 29 23 18 163
M21 66 67 81 81 50 68 65 58 77 60 673
M22 37 41 32 45 55 51 47 48 63 50 469
M23 49 49 37 39 42 38 38 31 26 27 376
Ukupno po godini 152 157 150 183 169 183 177 166 189 155 1681

Broj radova u svakoj kategoriji je link na zasebnu stranicu sa spiskom (PDF, 50-90 KB).

[Radovi istraživača sa HF]
Izvor: KOBSON / Web of Science

[HF 1] [HF 2]

Izveštaji o naučnoistraživačkom radu na HF

Učešće Hemijskog fakulteta u naučnoistraživačkim projektima i međunarodna saradnja