Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Šifra predmeta:
132A2

Naziv predmeta:
Hemija bioelemenata

Školska godina:

2020/2021.

Uslovi pohađanja:

102A2 / 102B2

ESPB:

8

Vrsta studija:

osnovne akademske studije, integrisane osnovne i master akademske studije

Studijski programi:

Hemija: 3. godina, letnji semestar, izborni (E13H2), naučno-stručni predmet

Biohemija: 3. godina, letnji semestar, izborni (E13B2), naučno-stručni predmet

Nastava hemije: 3. godina, letnji semestar, izborni (E14P2), naučno-stručni predmet

Nastavnik:

dr Sanja R. Grgurić Šipka
redovni profesor, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Saradnici:

Fond časova:

Nedeljno: četiri časa predavanja + dva časa teorijskih vežbi (4+2+0)

Ciljevi:

U okviru obog kursa studenti se upoznaju sa hemijom bioelemenata. Kako se studenti u okviru obaveznih kurseva upoznaju u većoj ili manjoj meri sa fizičkim i hemijskim osobinama elemenata i njihovih jedinjenja, to je ovde naglasak stavljen na njihovu biološku ulogu(pojavni oblik i uloga u organizmu). Studenti se takođe upoznaju sa jedinjenjima metala koja se koriste u medicini.

Ishod:

Očekuje se da studenti prošire svoja znanja o hemiji bioelemenata, da shvate koji elementi i u kom obliku su prisutni u organizmu, kao i kako elektronska konfiguracija elementa određuje njegove fiziološke osobine.

Oblici nastave:

Predavanja, teorijske vežbe, kolokvijumi, seminarski radovi.

Vannastavne aktivnosti:

Literatura:

Osnovna literatura:

 • Sanja Grgurić-Šipka, Hemija bioelemenata, Hemijski fakultet, Beograd

Pomoćna literatura:

 • Wolfgang Kaim, Brigitte Schwederski: Bioinorganic Chemistry: Inorganic Elements in the Chemistry of Life, Wiley, Chichester, 2006.
 • Robert R. Crichton: Biological Inorganic Chemistry, an Introduction, Elsevier, Amsterdam, 2008.
 • Stephen J. Lippard, Jeremy M. Berg, Principles of Bioinorganic Chemsitry.

Dodatni materijal:

Nastavne obaveze i način ocenjivanja

Predavanja:

5 poena (4 časa nedeljno)

Program rada:

 1. Uvod.
 2. Pregled elemenata od biološkog značaja.
 3. Uloga alkalnih i zemnoalkalnih metala.
 4. Gvožđe.
 5. Cink.
 6. Bakar.
 7. Kobalt i nikal.
 8. Mangan.
 9. Hrom.
 10. Vanadijum, molibden i volfram.
 11. Uloga malih molekula.
 12. Biološka uloga nekih nemetala i metaloida.
 13. Primena metala u medicini.
 14. Biohemijski aspekti toksičnosti metala.

Teorijske vežbe:

5 poena (2 časa nedeljno)

Program rada:

 1. Aktivacija i inaktivacija malih molekula metaloenzimima i model jedinjenjima.
 2. Mali molekuli-prenosioci signala.
 3. Elektrohemijsko ispitivanje kompleksa metala.
 4. Kompleksi metala sa antiproliferativnom aktivnošću.
 5. Interakcije metalnih kompleksa i biomolekula.

Seminarski radovi:

10 poena

Kolokvijumi:

30 poena

Napomene:

Kolokvijumi se polažu tri puta u semestru.

Pismeni ispit:

50 poena

Thu Mar 4 13:52:59 2021

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet