Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Šifra predmeta:
112H2

Naziv predmeta:
Računarska hemija

Školska godina:

2020/2021.

Uslovi pohađanja:

231H2

ESPB:

7

Vrsta studija:

osnovne akademske studije

Studijski program:

Hemija: 4. godina, zimski semestar, obavezni, stručno-aplikativni predmet

Nastavnici:

dr Snežana D. Zarić
redovni profesor, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

dr Miloš K. Milčić
vanredni profesor, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Saradnik:

dr Dušan Ž. Veljković
docent, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Fond časova:

Nedeljno: četiri časa predavanja + tri časa teorijskih vežbi (4+3+0)

Ciljevi:

Računarska hemija je postala veoma značajna oblast hemije, a sa daljim razvojem računara postaje sve značajnija. Primenom računara mogu se rešiti mnoga pitanja i problemi koji se nikako ne mogu rešiti eksperimetalnim metodama, a do velikog broja podataka i rešenja se mnogo brže i jeftinije dolazi korišćenjem računara.

Ishod:

Studenti u okviru ovog predmeta treba da nauče: različite računarske metode za molekulsko modelovanje, šta je hemijska informatika i koji problemi u hemiji se mogu rešiti korišćenjem informatičkog pristupa.

Oblici nastave:

Predavanja, teorijske/računske vežbe.

Vannastavne aktivnosti:

Literatura:

 • Andrew R. Leach: Molecular Modeling - principles and applications

Dodatni materijal:

Nastavne obaveze i način ocenjivanja

Predavanja:

0 poena (4 časa nedeljno)

Program rada:

 1. Pojam računarske hemije. Istorija informatike.
 2. Programski jezici.
 3. Računarske metode u hemiji.
 4. Molekulska mehanika - funkcije potencijalne energije.
 5. Molekulska mehanika - polje sila.
 6. Izračunavanje geometrije molekula, optimizacija geometrije.
 7. Metode zasnovane na kvantnoj mehanici.
 8. Ab initio metode.
 9. DFT metode.
 10. Poređenje Ab initio i DFT metoda.
 11. Konformaciona analiza.
 12. Molekulska dinamika.
 13. Molekulsko prepoznavanje, površina elektrostatičkog potencijala.
 14. Hemijska informatika.
 15. Povezivanje strukture molekula i ponašanja supstanci.

Teorijske vežbe:

20 poena (3 časa nedeljno)

Program rada:

Molekulska mehanika, metodologija molekulske mehanike, funkcije potencijalne energije, algoritmi optimizacije, optmizacije geometrije većeg broj molekula, konformaciona analiza različitih molekula. Ab initio metode, primena programa koji se zasnivaju na ab initio metodama. DFT metode i odgovarajući programi. Primena ab initio i DFT metoda za rešavanje problema u hemiji. Osnovi programiranja, algoritam, pisanje programa kojima se rešavaju neki problemi u hemiji. Korišćenje metoda hemijske informatike. Korišćenje banki podataka.

Kolokvijumi:

20 poena

Pismeni ispit:

60 poena

Thu Mar 4 13:52:58 2021

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet