Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

[Slika]

dr Miloš K. Milčić

vanredni profesor
Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd
Katedra za opštu i neorgansku hemiju

Telefon:   011-3336770 (u kabinetu 526)

Telefon (lokalni):   770 (u kabinetu 526)

Kabinet:   526

E-mail:   mmilcic AT chem · bg · ac · rs

Lični podaci

Datum i mesto rođenja: 18. 7. 1973, Beograd. Neoženjen. Jezici koje koristi: srpski (maternji), engleski, nemački i kineski.

Obrazovanje i usavršavanja

1992-1998: Osnovne studije - Hemijske nauke / Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet (Beograd)

1998-2002: Magistratura - Hemijske nauke / Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet (Beograd)

2002-2006: Doktorat - Hemijske nauke / Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet (Beograd)

Kretanje u službi

1999-2004: Istraživač-pripravnik / Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet (Beograd)

2003-2009: Asistent / Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet (Beograd)

2009-2014: Docent / Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet (Beograd)

2014: Vanredni profesor / Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet (Beograd)

Oblasti naučnog interesovanja

Računarska hemija.

Nagrade i priznanja

2000: Diploma SHD-a za postignut izuzetan uspeh tokom studija hemije

Ostale aktivnosti

Član Srpskog hemijskog društva od 1999.

Prodekan za nastavu Hemijskog fakulteta od 19. 5. 2010. do 19. 5. 2013.

Član Veća Izdavačkog centra od 8. 12. 2016. do 9. 10. 2018.

Član Komisije za upis na osnovne i integrisane studije od 11. 6. 2020.

Angažman u nastavi

Učešće u naučnoistraživačkim projektima

Završeni projekti:

Brojevi za identifikaciju autora

Izabrane reference

  1. M. Milčić, S. D. Zarić "Intramolecular Metal Ligand-Aromatic Cation-π Interactions in Crystal Structures of Transition Metal Complexes", Eur. J. Inorg. Chem., 2001, 2143-2150
  2. A. Žmirić, M. Milčić, S. D. Zarić "Theoretical Study of Metal Ligand-Aromatic Cation-π interactions of [Co(NH3)6]3+ with benzene" Int. J. Quant. Chem. 87, 6, 2002, 354-359
  3. G. A. Bogdanović, V. Medaković, M. Milčić, S. D. Zarić "Intramolecular C-H···π Interactions in Metal-Porphyrin Complexes" Int. J. Mol. Sci. 5, 2004, 174-185
  4. M. Milčić, Z. Tomić, S. D. Zarić "Very Strong Metal Ligand Aromatic Cation-π Interactions in Transition Metal Complexes: Intermolecular Interaction in Tetraphenylborate Salts" Inorg. Chim. Acta 357, 2004, 4327-4329
  5. V. Medaković, M. Milčić, G. Bogdanović, S. D. Zarić "C-H···π Interactions in Metal-Porphyrin Complexes with Chelate Ring as H Acceptor" J. Inorg. Bioch. 98, 2004, 1867-1873
  6. S. Grubišić, M. Milčić, D. Radanović, S. Niketić "Structural analysis of conformational flexibility in rhodium(III) complexes containing 1,3-propanediamine-N,N’-diacetate-N,N’-di-3-propionate ligand", Journal of Molecular Structure 794, 2006, 125-132
  7. M. K. Milčić, V. B. Medaković and S. D. Zarić "CH/π interactions of π-system of acetylacetonato chelate ring: Comparison of CH/π interactions of Ni(II)-acetylacetonato chelate and benzene rings" Inorg. Chim. Acta, 359, 2006, 4427-4430
  8. M. K. Milčić, V. B. Medaković, D. Sredojević, N. Juranić, S. D. Zarić, "Electron Delocalization Mediates Metal-dependant Capacity for CH/π Interactions of Acetylacetonato Chelates" Inorg. Chem. 2006, 45, 4755-4763
  9. M. K. Milčić, B. Ostojić, S. D. Zarić, "Are chelate rings aromatic? Calculations of magnetic properties" Inorg. Chem. 2007, 46, 7109-7114

Tue Sep 14 12:57:42 2021

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet