Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Šifra predmeta:
101M2

Naziv predmeta:
Praktikum iz opšte hemije

Školska godina:

2020/2021.

Uslovi pohađanja:

Nema uslova

ESPB:

4

Vrsta studija:

osnovne akademske studije

Studijski programi:

Biohemija: 1. godina, zimski semestar, obavezni, akademsko-opšteobrazovni predmet

Hemija životne sredine: 1. godina, zimski semestar, obavezni, akademsko-opšteobrazovni predmet

Nastavnici:

dr Maja A. Gruden-Pavlović
redovni profesor, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

dr Miloš K. Milčić
vanredni profesor, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Saradnici:

dr Božidar R. Čobeljić
docent, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Nevena N. Stevanović, master hemičar
asistent, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Fond časova:

Nedeljno: četiri časa laboratorijskih vežbi (0+0+4)

Ciljevi:

Cilj predmeta Praktikum iz opšte hemije je da studenti ovladaju praktičnim veštinama za bezbedan rad u hemijskoj laboratoriji, kao i osnovnim eksperimentalnim tehnikama koje će primenjivati na kursevima koji slede, Studenti će, takođe, biti obučeni da pravilno prikažu rezultat izvršenog merenja ili eksperimenta, kao i da upotrebljavaju osnovna hemijska izračunavanja pri rešavanju praktičnih problema.

Ishod:

Ovladavanje osnovama eksperimentalnog rada, ovladavanje osnovnim hemijskim izačunavanjima, i osposobljavanje za praćenje kurseva hemije koji slede.

Oblici nastave:

Eksperimentalne vežbe.

Vannastavne aktivnosti:

Literatura:

Osnovna literatura:

 • Maja Gruden-Pavlović, Sanja Grgurić-Šipka, Sonja Grubišić, S. R. Niketić: Praktikum iz opšte hemije, Hemijski fakultet, Beograd
 • K. Anđelković. G. Vučković, S. Zarić, I. Hodžić, E. Milosavljević, N. Juranić: Zbirka iz opšte hemije sa rešenim primerima u redakciji dr Nenada Juranića
 • Z. Miodragović, T. Sabo: Zbirka zadataka iz opšte hemije

Pomoćna literatura:

 • M. Popović, D. Vasović, Lj. Bogunović, D. Poleti, O. Ćuković: Zbirka zadataka iz opšte hemije

Dodatni materijal:

Nastavne obaveze i način ocenjivanja

Laboratorijske vežbe:

30 poena (4 časa nedeljno)

Program rada:

 • Laboratorijsko posuđe i pribor
 • Osnovne hemijske operacije i metode odvajanja
 • Kondenzovano stanje
 • Osobine gasova
 • Rastvori
 • Hemijska kinetika
 • Računski zadaci
 • Računski test
 • Hemijska ravnoteža
 • Ravnoteže u rastvorima elektrolita
 • Jonske reakcije
 • Ravnoteže u vodenim rastvorima soli
 • Reakcije transfera elektrona
 • Računski zadaci
 • Računski test
 • Nadoknadni termin i overa vežbi

Napomene: Laboratorijske vežbe se održavaju u zimskom semestru. Prisustvo na laboratorijskim vežbama je obavezno. Svaka vežba mora biti urađena i odbranjena. Da bi student stekao uslov da izađe na ispit u obavezi je da ostvari sledeće uslove:

 • a) završene sve laboratorijske vežbe predviđene planom i programom, što podrazumeva da su one eksperimentalno urađene i odbranjene pisanim putem (minimum 2 potpuno tačno urađena pitanja od ukupno 3), što je potvrđeno potpisom predmetnog asistenta u praktikumu
 • b) ostvarenih 51% od ukupog broja predispitnih poena tj. minimalno 15,3 od 30 poena.
 • Za aktivnost na vežbama student može da ostvari maksimalno 6 predispitnih poena.
 • Na svakom računskom testu student može da ostvari 12 predispitnih poena, štio je ukupno 24 predispitna poena.

Pismeni ispit:

70 poena

Thu Mar 4 13:52:58 2021

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet