Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
101M2

Назив предмета:
Практикум из опште хемије

Школска година:

2021/2022.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

4

Врста студија:

основне академске студије

Студијски програми:

Биохемија: 1. година, зимски семестар, обавезни, академско-општеобразовни предмет

Хемија животне средине: 1. година, зимски семестар, обавезни, академско-општеобразовни предмет

Наставници:

др Маја А. Груден-Павловић
редовни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

др Милош К. Милчић
ванредни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

др Божидар Р. Чобељић
доцент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Невена Н. Стевановић, мастер хемичар
асистент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Фонд часова:

Недељно: четири часа лабораторијских вежби (0+0+4)

Циљеви:

Циљ предмета Практикум из опште хемије је да студенти овладају практичним вештинама за безбедан рад у хемијској лабораторији, као и основним експерименталним техникама које ће примењивати на курсевима који следе, Студенти ће, такође, бити обучени да правилно прикажу резултат извршеног мерења или експеримента, као и да употребљавају основна хемијска израчунавања при решавању практичних проблема.

Исход:

Овладавање основама експерименталног рада, овладавање основним хемијским изачунавањима, и оспособљавање за праћење курсева хемије који следе.

Облици наставе:

Експерименталне вежбе.

Ваннаставне активности:

Литература:

Основна литература:

 • Маја Груден-Павловић, Сања Гргурић-Шипка, Соња Грубишић, С. Р. Никетић: Практикум из опште хемије, Хемијски факултет, Београд
 • К. Анђелковић. Г. Вучковић, С. Зарић, И. Хоџић, Е. Милосављевић, Н. Јуранић: Збирка из опште хемије са решеним примерима у редакцији др Ненада Јуранића
 • З. Миодраговић, Т. Сабо: Збирка задатака из опште хемије

Помоћна литература:

 • М. Поповић, Д. Васовић, Љ. Богуновић, Д. Полети, О. Ћуковић: Збирка задатака из опште хемије

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Лабораторијске вежбе:

30 поена (4 часа недељно)

Програм рада:

 • Лабораторијско посуђе и прибор
 • Основне хемијске операције и методе одвајања
 • Кондензовано стање
 • Особине гасова
 • Раствори
 • Хемијска кинетика
 • Рачунски задаци
 • Рачунски тест
 • Хемијска равнотежа
 • Равнотеже у растворима електролита
 • Јонске реакције
 • Равнотеже у воденим растворима соли
 • Реакције трансфера електрона
 • Рачунски задаци
 • Рачунски тест
 • Надокнадни термин и овера вежби

Напомене: Лабораторијске вежбе се одржавају у зимском семестру. Присуство на лабораторијским вежбама је обавезно. Свака вежба мора бити урађена и одбрањена. Да би студент стекао услов да изађе на испит у обавези је да оствари следеће услове:

 • а) завршене све лабораторијске вежбе предвиђене планом и програмом, што подразумева да су оне експериментално урађене и одбрањене писаним путем (минимум 2 потпуно тачно урађена питања од укупно 3), што је потврђено потписом предметног асистента у практикуму
 • б) остварених 51% од укупог броја предиспитних поена тј. минимално 15,3 од 30 поена.
 • За активност на вежбама студент може да оствари максимално 6 предиспитних поена.
 • На сваком рачунском тесту студент може да оствари 12 предиспитних поена, штио је укупно 24 предиспитна поена.

Писмени испит:

70 поена

Tue Nov 23 18:31:52 2021

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет