Šifra predmeta:
513S2
Naziv predmeta:
Hemija voda i otpadnih voda

Školska godina:

2022/2023.

Uslovi pohađanja:

302A2

ESPB:

9

Vrsta studija:

osnovne akademske studije

Studijski program:

Hemija životne sredine: 4. godina, zimski semestar, obavezni, stručno-aplikativni predmet

Nastavnik:

dr Konstantin B. Ilijević
docent, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Saradnik:

dr Jovana P. Roganović
naučni saradnik, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Fond časova:

Nedeljno: četiri časa predavanja + pet časova laboratorijskih vežbi (4+0+5)

Ciljevi:

Osnovni cilj predmeta Hemija voda i otpadnih voda je da studentu na osnovnim studijama pruži osnovna znanja o osobinama i ponašanju vode, organskim i neorganskim zagađivačima koji se u vodi nalaze i kako u nju dospevaju, odnosno kako se u njoj ponašaju. Procesi prečišćavanja otpadnih voda kao i uzorkovanje i određivanje parametara kvaliteta vode su od posebnog značaja jer su deo standardnih postupaka koji se primenjuju svuda u svetu.

Ishod:

Osposobljavanje studenta da se koristi standardnim postupcima, da određuje i donosi sud o kvalitetu vode jesu bitni elementi za rad u laboratorijama, privredi, inspekcijskim službama i institutima. Predmet čini neizostavnu osnovu za nadgradnju, ukoliko se student odluči da kasnije proširuje ili nadopunjava svoja znanja u oblasti voda u životnoj sredini.

Oblici nastave:

Predavanja i eksperimentalne vežbe.

Vannastavne aktivnosti:

Prikupljanje literature, pripreme za vežbe, spremanje kolokvijuma i spremanje ispita.

Literatura:

Osnovna literatura:

 1. I. Gržetić: Beleške za predavanja, 2003. do danas
 2. Š. Đarmati, D. Veselinović, I. Gržetić, D. Marković: Životna sredina i njena zaštita, Životna sredina - knjiga I, Futura, Beograd, 2007. (311 str) ISBN 978-86-86859-01-3
 3. D. Veselinović, I. Gržetić, Š. Đarmati, D. Marković: Fizičkohemijske osnove zaštite životne sredine - knjiga I: Stanja i procesi u životnoj sredini, Fakultet za Fizičku hemiju, Beograd, 1995. (506 str) ISBN 86-8213-11-1
 4. D. Marković, Š. Đarmati, I. Gržetić, D. Veselinović: Fizičkohemijske osnove zaštite životne sredine - knjiga II: Izvori zagađivanja posledice i zaštita, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 1996. (552 str) ISBN 86-81019-27-9
 5. I. Gržetić, I. Brčeski (urednici): Voda, kvalitet i zdravlje, Mol d.d., Beograd, 1999. (212 str) ISBN 86-902021-1-0

Pomoćna literatura:

 1. I. Gržetić: Fizička hemija u geologiji: Fizička hemija ležišta mineralnih sirovina, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 1996. (454 str) ISBN 86-81019-19-8
 2. M. Janković, M. Pantović: Hemija zemljišta i voda, Poljoprivredni fakultet, Naučna knjiga, Beograd, 1991. (251 str) ISBN 86-23-47039-7
 3. I. Gržetić: Uticaj filtrata iz deponija na zagađivanje životne sredine sa posebnim osvrtom na zagađivanje vode, Vode i sanitarno inženjerstvo, 1996, Vol. 26/6, 25-41
 4. S. Manaham: Environmental Chemistry, 5th ed, Lewis Publishers, 1991-2000. (583 str) ISBN 0-87371-425-3

Dodatni materijal:

http://helix.chem.bg.ac.rs/~grzetic/predavanja/

  Nastavne obaveze i način ocenjivanja

Predavanja:

10 poena (4 časa nedeljno)

Program rada:

 1. Značaj vode i osobine vode. Prirodni ciklus vode. Podela i sastav voda. Osobine vode i fizičkohemijski parametri.
 2. Struktura čiste vode. Rastvorljivost gasova CO2, O2 i SO2.
 3. Ugljendioksid karbonatna ravnoteža (H2O - CO2 - CO32-).
 4. Degradacione osobine vode. Alteracije stena. Sedimenti. Beton.
 5. Uzorkovanje voda. Analiza voda. Kategorizacija i kvalitet voda. Pijaća voda.
 6. Parametri kvaliteta vode (fizički - temperatura, boja), orgnoleptički, fizičkohemijski (pH, SM, tvrdoća, elektroprovodljivost, gasovi u prirodnim vodama), surogatni parametri (HPK, BPK, ukupni organski ugljenik).
 7. Industrijske i otpadne vode. Zagađivači voda (kategorizacija).
 8. Eh-pH dijagrami - konstrukcija i primena.
 9. Reke i podzemne vode. Sedimenti. Karst. Samoprečišćavanje. Kisele kiše.
 10. Stajaće vode (jezera i mora), stratifikacija i eutrofikacija.
 11. Ciklusi biogenih elemenata u hidrosferi.
 12. Remedijacija otpadnih voda - prečišcavanja vode. Aeracija. Adsorpcija. Flokulacija. Jonska izmena. Dezinfekcija. Oksido-redukcioni procesi.
 13. Priprema pijaće vode.
 14. Proces rastvaranja - hidratacija kristala jonskih soli.
 15. Soli metala u vodi - akva kompleksi.

Laboratorijske vežbe:

10 poena (5 časova nedeljno)

Program rada:

 1. Uzorkovanje i osnovne osobine prirodnih voda.
 2. Osnovne osobine prirodnih voda (sadržaj lipidnih supstanci).
 3. Određivanje sadržaja anjonskih detergenata.
 4. Određivanje suvog ostatka filtrirane vode.
 5. Alkalitet i aciditet prirodnih voda.
 6. Ugljen dioksid karbonatna ravnoteža.
 7. Hemijska potrošnja kiseonika - HPK.
 8. Biološko prečišćavanje voda - BPK.
 9. Flokulacija.
 10. Dezinfekcija vode.

Kolokvijumi:

20 poena

Usmeni ispit:

60 poena