Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
301H2

Назив предмета:
Аналитичка хемија 1

Школска година:

2021/2022.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

5

Врста студија:

основне академске студије

Студијски програм:

Хемија: 1. година, летњи семестар, обавезни, теоријско-методолошки предмет

Наставници:

др Душанка М. Милојковић Опсеница
редовни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

др Филип Љ. Андрић
ванредни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

Фонд часова:

Недељно: два часа предавања + два часа теоријских вежби (2+2+0)

Циљеви:

Циљ курса је да обезбеди основна теоријска и практична знања о хемијским и физичким принципима од значаја за аналитичку и хемију уопште.

Исход:

Током курса студент би требало да: савлада основне појмове везане за растворе, протолитичку теорију киселина и база, пуфере, растварање и таложење јона, комплексне и редокс-системе, екстракцију и хроматографију; практично уради комплетну класичну квалитативну анализу непознатог узорка; пише једноставније извештаје и служи се литературом из области аналитичке хемије.

Облици наставе:

Предавања, теоријске / рачунске вежбе.

Ваннаставне активности:

Литература:

 • Др Томислав Јањић: Теоријски основи аналитичке хемије, Научна књига, Београд, 1994.

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

10 поена (2 часа недељно)

Програм рада:

 • Предмет, развој и значај аналитичке хемије.
 • Раствори.
 • Закон о дејству маса.
 • Понашање јаких електролита у растворима.
 • Новије теорије киселина и база.
 • Протонски активитет.
 • Јонски производ воде и pH.
 • Киселинско-базне константе.
 • Степен протолизе.
 • Графичко представљање киселинско-базних равнотежа.
 • Протолиза полипротичних киселина.
 • Амфолити.
 • Регулаторске смесе (пуфери).
 • Индикатори.
 • Производ растворљивости.
 • Образовање и растварање талога.
 • Улога комплексних јона у аналитичкој хемији.
 • Оксидација и редукција.
 • Теорије хроматогафије.
 • Екстракција.
 • Јонска хроматографија.

Теоријске вежбе:

20 поена (2 часа недељно)

Писмени испит:

70 поена

Tue Nov 23 18:32:00 2021

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет