Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
301A2

Назив предмета:
Аналитичка хемија 1

Школска година:

2021/2022.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

4

Врста студија:

основне академске студије, интегрисане основне и мастер академске студије

Студијски програми:

Хемија животне средине: 1. година, летњи семестар, обавезни, теоријско-методолошки предмет

Настава хемије: 1. година, летњи семестар, обавезни, теоријско-методолошки предмет

Наставници:

др Душанка М. Милојковић Опсеница
редовни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

др Јелена Ђ. Трифковић
ванредни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

Фонд часова:

Недељно: два часа предавања + два часа теоријских вежби (2+2+0)

Циљеви:

Циљ курса је да студенту пружи основна теоријска и практична знања о хемијским и физичким принципима од значаја за аналитичку и хемију уопште.

Исход:

По завршетку курса студент би требало да буде оспособљен да: разуме интеракције између јона у воденом раствору; усвоји принципе хемијске равнотеже у воденим растворима киселина, база, соли, тешкорастворних електролита, комплексних једињења, редокс-система; врши израчунавања садржаја појединих равнотежних честица у раствору; разуме основе расподеле између фаза у екстракционим и хроматографским методама одвајања; практично уради комплетну класичну квалитативну анализу непознатог узорка; пише једноставније извештаје и служи се литературом из области аналитичке хемије.

Облици наставе:

Предавања, теоријске/рачунске вежбе.

Ваннаставне активности:

Литература:

 • Томислав Ј. Јањић: Теоријски основи аналитичке хемије, Научна књига, Београд, 1994.

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

10 поена (2 часа недељно)

Програм рада:

 • Предмет, развој и значај аналитичке хемије.
 • Раствори.
 • Хемијска равнотежа.
 • Понашање јаких електролита у растворима.
 • Теорије киселина и база.
 • Протонски активитет.
 • Јонски производ воде и pH.
 • Киселинско-базне константе.
 • Степен протолизе.
 • Графичко представљање киселинско-базних равнотежа.
 • Полипротичне киселине.
 • Амфолити.
 • Пуфери.
 • Индикатори.
 • Производ растворљивости.
 • Образовање и растварање талога.
 • Равнотеже у растворима комплекса.
 • Оксидо-редукционе равнотеже.
 • Методе одвајања.
 • Екстракција.
 • Хроматографија.

Теоријске вежбе:

20 поена (2 часа недељно)

Писмени испит:

70 поена

Tue Nov 23 18:32:00 2021

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет