Šifra predmeta:
478B2
Naziv predmeta:
Odabrana poglavlja iz eksperimentalne biohemije

Školska godina:

2022/2023.

Uslovi pohađanja:

Nema uslova

ESPB:

10

Vrsta studija:

doktorske akademske studije

Studijski programi:

Biohemija: 1. godina, zimski semestar, izborni (E71B2), stručno-aplikativni predmet

Biohemija: 1. godina, zimski semestar, izborni (E72B2), stručno-aplikativni predmet

Biohemija: 2. godina, zimski semestar, izborni (E73B2), stručno-aplikativni predmet

Biohemija: 2. godina, zimski semestar, izborni (E74B2), stručno-aplikativni predmet

Nastavnik:

dr Zoran M. Vujčić
redovni profesor, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Saradnici:

Fond časova:

Nedeljno: pet časova predavanja + tri časa studijskog istraživačkog rada

Ciljevi:

Razvijanje posebnih veština u cilju izolovanju homogenih proteina koji nisu jednostavni za rad (slabo zastupljeni, nestabilni, toksični).

Ishod:

Sposobnost za samostalno rešavanje netipskih problema koji se javljaju u izolovanju, karakterizaciji i primeni proteina.

Oblici nastave:

Predavanja, tutorijal i seminarski.

Vannastavne aktivnosti:

Literatura:

Osnovna literatura:

  • Reiner Westermeier: Electrophoresis in Practice, Wiley-VCH, 2006.
  • Richard Simpson: Purifying Proteins for Proteomics, CSHL Press, 2004.

Pomoćna literatura:

  • Po dogovoru. Praćenje novih metoda iz savremenih publikovanih radova.

Dodatni materijal:

  Nastavne obaveze i način ocenjivanja

Predavanja:

20 poena (5 časova nedeljno)

Program rada:

  • Selektovana poglavlja iz elektroforetskih metoda koja se nisu obrađivala tokom osnovnih i master studija ili su se kratko pominjala. Proteomiks. Biočipovi.
  • Selektovana poglavlja iz modernih visokorezolutivnih hromatografskih metoda.
  • Ultra mikro metode prečišćavanja proteina i peptida. Biosenzori.
  • Makrometode izolovanja i primene proteina.

Seminarski radovi:

20 poena

Pismeni ispit:

60 poena

Studijski istraživački rad:

0 poena (3 časa nedeljno)