Šifra predmeta:
002A2
Naziv predmeta:
Odabrana poglavlja matematike

Školska godina:

2022/2023.

Uslovi pohađanja:

Nema uslova

ESPB:

5

Vrsta studija:

osnovne akademske studije, integrisane osnovne i master akademske studije

Studijski programi:

Hemija: 1. godina, letnji semestar, izborni (E11H2), akademsko-opšteobrazovni predmet

Biohemija: 1. godina, letnji semestar, izborni (E11B2), akademsko-opšteobrazovni predmet

Hemija životne sredine: 1. godina, letnji semestar, izborni (E11S2), akademsko-opšteobrazovni predmet

Nastava hemije: 1. godina, letnji semestar, izborni (E11P2), akademsko-opšteobrazovni predmet

Nastavnik:

dr Aleksandar B. Vučić
docent, Matematički fakultet, Studentski trg 16, Beograd

Saradnici:

Fond časova:

Nedeljno: tri časa predavanja (3+0+0)

Ciljevi:

Cilj kursa je sticanje neophodnih znanja iz matematike koja omogućuju studentima praćenje i razumevanje sadržaja u ostalim kursevima koje će pratiti tokom studija.

Ishod:

Stečena neophodna znanja iz matematike koja omogućuju studentima praćenje i razumevanje sadržaja u ostalim kursevima koje će pratiti tokom studija.

Oblici nastave:

Predavanja, seminarski radovi.

Vannastavne aktivnosti:

Seminarski radovi.

Literatura:

  • D. Adnađević, A. Vučić: Matematika 1 za studente hemije
  • D. Adnađević, A. Vučić: Matematika 2 za studente hemije

Dodatni materijal:

  Nastavne obaveze i način ocenjivanja

Predavanja:

10 poena (3 časa nedeljno)

Program rada:

  1. Linearna algebra - Matrice. Sabiranje množenje skalarom i množenje matrica. Determinante. Inverzna matrica.Sistemi linearnih jednačina. Metoda zamene i Gausova metoda. Matrično rešavanje sistema. Kramerovo pravilo.
  2. Analitička geometrija - Vektori. Sabiranje, oduzimanje i množenje skalarom. Skalarni,vektorski i mešoviti proizvod vektora. Jednačina prave, ravni i sfere u prostoru.
  3. Funkcije više promenljivih - Definicija i osnovne osobine. Parcijalni izvodi i diferencijali. Lokalni, uslovni i apsolutni ekstremi funkcija više promenljivih.
  4. Numeričke metode - Interpolacioni Njutnov polinom. Metoda najmanjih kvadrata. Približno rešavanje jednačina.

Seminarski radovi:

20 poena

Kolokvijumi:

40 poena

Usmeni ispit:

30 poena