Студијски програми акредитовани у циклусу 2013/14.

Основне академске студије   (4 године, 240 ЕСПБ):
Интегрисане основне и мастер академске студије   (5 година, 300 ЕСПБ):
Мастер академске студије   (1 година, 60 ЕСПБ):
Докторске академске студије   (3 године, 180 ЕСПБ):

Студијски програми акредитовани у циклусу 2007/08.

Основне академске студије   (4 године, 240 ЕСПБ):
Мастер (дипломске) академске студије   (1 година, 60 ЕСПБ):
Докторске студије   (3 године, 180 ЕСПБ):

Листа предмета са условима за упис (основне студије).