Докторске студије на Хемијском факултету Универзитета у Београду се остварују у оквиру следећих студијских програма акредитованих у циклусу 2020. године:


[Doktorske studije - slika 1] [Doktorske studije - slika 2] [Doktorske studije - slika 3]


Универзитетска библиотека "Светозар Марковић", која је депозитна за докторске дисертације одбрањене на Универзитету у Београду, и која одржава Дигитални репозиторијум у којем се од 2012. похрањују докторати и у електронском облику, покренула је од октобра 2015. године редовну обуку докторанада који су при крају израде докторске дисертације (најмање једном месечно).

Информације о обуци и формулар за пријављивање могу се пронаћи на сајту УБСМ:
www.unilib.rs/usluge/edukacija/

За све додатне информације студенти могу да се обрате путем мејла на: info@phaidrabg.rs.