[Logotip projekta]

Akronim projekta:   PRESSION

Vrsta projekta:   Ostali međunarodni istraživački

Jedinstvena oznaka (šifra) projekta:   ANSO-CR-PP-2021-01

Projekat finansira:   Alliance of International Science Organizations (Peking, Kina)

Ustanova realizator istraživanja:   Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet (Beograd) – koordinacija

Predviđeno je da se projekat realizuje od 1. 1. 2022. do 31. 12. 2024.

Istraživači

Rukovodilac projekta:   Simeon L. Minić, Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet (Beograd)

(kliknuti za pun spisak istraživača)

Kratak opis projekta

Fikobiliproteini iz algi predstavljaju bezbedne i bioaktvne kolorante sa značajnim potencijalom da zamene veštačke boje u industriji hrane. Njihova živopisna boja potiče od kovalento vezanih tetrapirolnih hromofora. Tržište pigmenata iz algi beleži značajan rast sa godišnjom stopom od 4%. Međutim,značajan izazov za zastupljeniju upotrebu fikobiliproteina u industriji hrane je njihova nestabilnost pri visokim temperaturama, koje se koriste prilikom tretmana hrane.

S druge strane, procesovanje visokim pritiscima omogućava nežniji tretman hrane bez dodatka aditiva ili zagrevanja. Prednost upotrebe visokih pritisaka podrazumeva smanjenje utroška eneregije, kao i očuvanje nutrijenata, boja i ukusa.

Glavni cilj ovog projekta je da upotrebom visokih pritisaka očuva i stabilizuje boju fikobiliproteina u hrani. Takođe, stabilnost fikobiliproteina pod visokim pritisima će biti dodatno poboljšana dadatkom molekula iz hrane, koji se vezuju za fikobiliproteine.

Naša istraživanja će osnažiti potencijal za upotrebu fikobiliproteina kao koloranata i nutrijenata, što može omogućiti bezbednije, zdravije i komercijalno atraktivne proizvode po prihvatljivim cenama.

[Graficki apstrakt projekta 1]