[Logotip projekta]

Акроним пројекта:   PRESSION

Врста пројекта:   Остали међународни истраживачки

Јединствена ознака (шифра) пројекта:   ANSO-CR-PP-2021-01

Пројекат финансира:   Alliance of International Science Organizations (Пекинг, Кина)

Установа реализатор истраживања:   Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд) – координација

Предвиђено је да се пројекат реализује од 1. 1. 2022. до 31. 12. 2024.

Истраживачи

Руководилац пројекта:   Симеон Л. Минић, Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

(кликнути за пун списак истраживача)

Кратак опис пројекта

Фикобилипротеини из алги представљају безбедне и биоактвне колоранте са значајним потенцијалом да замене вештачке боје у индустрији хране. Њихова живописна боја потиче од коваленто везаних тетрапиролних хромофора. Тржиште пигмената из алги бележи значајан раст са годишњом стопом од 4%. Међутим,значајан изазов за заступљенију употребу фикобилипротеина у индустрији хране је њихова нестабилност при високим температурама, које се користе приликом третмана хране.

С друге стране, процесовање високим притисцима омогућава нежнији третман хране без додатка адитива или загревања. Предност употребе високих притисака подразумева смањење утрошка енерегије, као и очување нутријената, боја и укуса.

Главни циљ овог пројекта је да употребом високих притисака очува и стабилизује боју фикобилипротеина у храни. Такође, стабилност фикобилипротеина под високим притисима ће бити додатно побољшана дадатком молекула из хране, који се везују за фикобилипротеине.

Наша истраживања ће оснажити потенцијал за употребу фикобилипротеина као колораната и нутријената, што може омогућити безбедније, здравије и комерцијално атрактивне производе по прихватљивим ценама.

[Graficki apstrakt projekta 1]