MikroProt laboratorija za izučavanje mikro i nano plastike, proizvodnju rekombinantnih proteina, izolovanje proteina iz prirodnih izvora i karakterizacija proteomikom zasnovanoj na masenoj spektrometriji

MikroProt - laboratorija za razvoj i primenu naprednih metoda karakterizacije proteina i mikroplastike funkcioniše kao zasebna celina u okviru Inovacionog centra Hemijskog fakulteta u Beogradu d.o.o. Proistekla je iz naučnoistraživačkih i inovacionih projekata u oblasti razvoja biotehnologije i analitike proteina hrane i proteina značajnih za biomedicinu (projekat CAPSIDO, projekat ShellPCR), kao i nekoliko evropskih istraživačkih projekata koji prate uticaj zagađenja životne sredine na ljudsko zdravlje (IMPTOX, FoodenTwin i FCUB-ERA).

MikroProt je moderna biotehnološka i analitička laboratorija koja okuplja visokostručni kadar i opremu savremene tehnologije. MikroProt laboratorija se oslanja na ogromno iskustvo u naučnoistraživačkom i inovativnom radu u oblasti biotehnologije i biohemije proteina, dostupnost najnovije naučne i stručne literature, kao i na značajnu međunarodnu saradnju sa ekspertima iz relevantnih oblasti.

MikroProt laboratorija uspešno sarađuje sa visokoobrazovnim i naučnim institucijama, laboratorijama i drugim privrednim organizacijama iz zemlje i okruženja među kojima se izdvajaju Poljoprivredni i Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Torlak, INEP, Medicinski fakulteti Univerziteta u Beogradu i Beču, SANU, INRA (Francuska), Karolinska Instiutet (Švedska) itd.

Naš tim čine hemičari i biohemičari najviših akademskih i stručnih obrazovanja i zvanja, zaposleni kao nastavnici, istraživači i saradnici Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Inovacionog centra Hemijskog fakulteta u Beogradu, koji imaju dugogodišnje iskustvo u analitičkoj praksi, istraživačkoj i inovativnoj delatnosti.

Delatnost MikroProt laboratorije obuhvata usluge i proizvode iz oblasti biotehnologije i polimerne hemije. Katalog proizvoda MikroProt laboratorije obuhvata alergene, enzime, antigene viralnih proteina i oligomere plastičnih materijala.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, naš stručni tim vam je na raspolaganju.
Dobrodošli!