Сарадници

Испитивање биолошки активних једињења

 • Др Рада Баошић, редовни професор
 • Др Александар Мијатовић, доцент, Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет
 • Даница Перушковић, истраживач-приправник
 • Бранка Дарић, докторант ХФ

Развој и примена аналитичких сензора

 • Др Александар Лолић, ванредни професор
 • Др Татјана Трипковић, научни сарадник, Републички завод за заштиту споменика, Београд
 • Михајло Кулизић, истраживач-приправник

Област истраживања

 • Шифове базе и деривати
 • Нанотехнологија и (био)сензори
 • Проточна инјекциона анализа
 • Контрола квалитета
 • Јавно здравље и животна средина
 • Процена ризика

Група се бави развојем електрохемијских сензора за одређивање различитих загађујућих супстанци (активне фармацеутске супстанце, тешки метали) у реалним узорцима (фармацеутски препарати, узорци из животне средине) и синтезом, карактеризацијом и испитивањем нових биолошки активних једињења.

[Slika br. 8]

Развој и примена електрохемијских сензора у проточно инјекционом систему.

[Slika br. 10]

Синтеза и карактеризација биолошких активних једињења типа Шифових база, испитивање њихове активности, интеракција са серум албуминима и ДНК, и везе између активности и структуре.

[Slika br. 12]

Опрема коју група користи у раду

 • ААС са пламеном и електротермалном атомизацијом (лаб. 502)
 • Електрохемијска радна станица (лаб. 502)
 • Проточно-инјекциони систем са амперометријском детекцијом (лаб. 502)
 • Спектрофотометар (лаб. 502)
 • Спектрофлуориметар (лаб. 509)

Публикације

 1. V. Antunović, T. Tripković, B. Tomašević, R. Baošić, D. Jelić, A. Lolić, Analytical Sciences (2020)
  https://doi.org/10.2116/analsci.20P302
 2. D. Perušković, N. Stevanović, G. Kovačević, D. Stanković, A. Lolić, R. Baošić, Chemistry Select, 5 (2020) 1-6,
  DOI: 10.1002/slct.201904873
 3. V. Antunović, M. Ilić, R. Baošić, D. Jelić, A. Lolić, PLOS ONE, 14(2) (2019)
  https://doi.org/10.1371/journal.pone.0210904
 4. V. Antunović, R. Baošić, A. Lolić, Current Pharmaceutical Analysis (2020)
  DOI: 10.2174/1573412916999200730234925
 5. N. Stevanović, D. Perušković, U. Gašić, V. Antunović, A. Lolić, and R. Baošić, Biomedical Chromatography (2017) 31 (3), e3810,
  DOI: 10.1002/bmc.3810

Партнери