Agilent Technologies sistem za hromatografiju sa visokim pritiskom
1260 Infinity serije, Agilent Technologies, SAD

Novi Agilent 1260 Infinity HPLC nudi najveću fleksibilnost u izboru rastvarača i automatizacije u razvoju novih HPLC metoda, u istraživanju. Agilent 1260 Infinity HPLC sistem ima sposobnost brze razmene između metoda koje koriste različite sisteme rastvarača i sposobnost korišćenja binarnog, tercijarnog i kvaternernog gradijenta rastvarača.

[Slika br. 398]

Aplikacija:
  1. Prečišćavanje proteina i metabolita na analitičkoj i semi-preparativnoj skali;
  2. Karakterizacija i kvantifikacija proteina i sekondarnih metabolita;
  3. Priprema i prečišćavanje uzorka za MS analizu.
Kontakt osobe:

Simeon Minić i Maja Mladenović
telefon 011-333-666-3
cdspectrometer@gmail.com

Karakteristike:

1260 Infinity kvartenerna pumpa VL maksimum pritisak 400 bara; 1260 Infinity standardni autosampler; 1260 Infinity Multiple Wavelength Detector VL; 1260 Frakcioni kolektor analtičke skale; 1260 Infinity termostatirani kompartment za kolonu; protočna ćelija; CD510-II detektor za konduktivitet; Kolone: Zorbax Eclipse Plus C18 (4.6 × 100 mm, 3.5 µm veličina pora) - analitička, Zorbax Eclipse XDB-C18 (9.4 × 250 mm, 5 µm veličina pora) i Zorbax XDB-C8 semi-preparativne kolone (9.4 × 250 mm, 5 µm veličina pora).

Obrazac za korišćenje uređaja:

Agilent_Infinity_1260_formular.doc   (MS Word DOC, 36 KB)