Agilent Technologies систем за хроматографију са високим притиском
1260 Infinity серије, Agilent Technologies, САД

Нови Agilent 1260 Infinity HPLC нуди највећу флексибилност у избору растварача и аутоматизације у развоју нових HPLC метода, у истраживању. Agilent 1260 Infinity HPLC систем има способност брзе размене између метода које користе различите системе растварача и способност коришћења бинарног, терцијарног и кватернерног градијента растварача.

[Slika br. 398]

Апликација:
  1. Пречишћавање протеина и метаболита на аналитичкој и семи-препаративној скали;
  2. Карактеризација и квантификација протеина и секондарних метаболита;
  3. Припрема и пречишћавање узорка за МС анализу.
Контакт особе:

Симеон Минић и Маја Младеновић
телефон 011-333-666-3
cdspectrometer@gmail.com

Карактеристике:

1260 Infinity квартенерна пумпа VL максимум притисак 400 бара; 1260 Infinity стандардни аутосамплер; 1260 Infinity Multiple Wavelength Detector VL; 1260 Фракциони колектор аналтичке скале; 1260 Infinity термостатирани компартмент за колону; проточна ћелија; CD510-II детектор за кондуктивитет; Колоне: Zorbax Eclipse Plus C18 (4.6 × 100 mm, 3.5 µm величина пора) - аналитичка, Zorbax Eclipse XDB-C18 (9.4 × 250 mm, 5 µm величина пора) и Zorbax XDB-C8 семи-препаративне колоне (9.4 × 250 mm, 5 µm величина пора).

Образац за коришћење уређаја:

Agilent_Infinity_1260_formular.doc   (MS Word DOC, 36 KB)