Linkovi i novosti

Dr Tatjana Verbić dobitnik Fulbrajtove stipendije za univerzitetske nastavnike i istraživače

Dr Tatjana Ž. Verbić, vanredni profesor, jedan je od četiri ovogodišnja dobitnika Fulbrajtove stipendije namenjene univerzitetskim nastavnicima i istraživačima (Fulbright Visiting Scholar Program 2021-2022). Stipendiju dodeljuje Vlada Sjedinjenih američkih država za naučno-istraživački ili nastavni rad na univerzitetima u SAD u trajanju od tri do devet meseci.

Prof. Verbić je stipendiju dobila za istraživanje u oblasti fizičko-hemijske karakterizacije supstanci (prvenstveno rastvorljivosti) u dizajnu i razvoju lekova. Proučavanje termodinamičkih i kinetičkih aspekata rastvorljivosti je trenutno vrlo aktuelna oblast istraživanja, budući da je većina potencijalnih kandidata za lekove sintetisanih u prethodne 2-3 decenije praktično nerastvorna u vodi. Ova istraživanja predstavljaju osnovu razvoja biodostupnih i klinički efektivnih farmaceutskih proizvoda koji će se u dovoljnoj meri rastvoriti u gastro-intestinalnom traktu nakon oralne primene ili u krvi nakon intravenskog doziranja.

Istraživanja u okviru projekta Ispitivanje pH zavisne rastvorljivosti i razvoj novih formulacija teško rastvornih lekova, poput antibiotika klofazimina, zasnovanih na kiselinsko-baznim interakcijama biće realizovana u periodu septembar 2021 - februar 2022. godine na Univerzitetu St. John's, College of Pharmacy and Health Sciences, Queens, New York, SAD u saradnji sa prof. dr Abu T. M. Serajuddin-om i dr Alex-om Avdeef-om. Visok naučni uticaj prof. Serajuddin-a (h-index 37, bez autocitata) upotpunjen je i njegovom dugom karijerom na visokim položajima u vodećim farmaceutskim kompanijama (Novartis, Bristol Myers Squibb i Sanofi-Aventis). Dr Avdeef (h-index 51, bez autocitata) je koosnivač kompanija pION INC (USA) i Sirius Analytical Instruments Ltd. (UK). Sa oba renomirana naučnika dr Verbić sarađuje poslednjih 10 godina.

Osim unapređenja naučno-istraživačkih kvaliteta dr Tatjane Verbić, realizacija projekta kroz Fulbrajtov program značajno će doprineti razvoju predmeta Analitičke metode u dizajnu i razvoju lekova koji je novom nastavnom akreditacijom uveden kao izborni predmet na master akademskim studijama, i tako unaprediti i nastavni kapacitet UB-HF.

[Slika br. 379]

Novi projekat u sklopu programa "Dokaz koncepta"

Dr Petar Ristivojević, docent, dobio je projekat u sklopu programa "Dokaz koncepta", finansiran od strane Fonda za Inovacionu delatnost Republike Srbije, pod nazivom "Prirodni, bezalkoholni ekstrakt propolisa za prevenciju infekcija gornjih disajnih puteva i jačanje imunološkog sistema kod dece". Tim sa kojim će realizovati projekat čine dr Dušanka Milojković Opsenica, redovni profesor, dr Jelena Trifković, vanredni professor i dr Ilija Cvijetić, asistent sa doktoratom i naučni saradnik.

Glavni cilj projekta je razvoj visokokvalitetnog, inovativnog, prirodnog ekstrakta na bazi propolisa obogaćenog biološki aktivnim jedinjenjima i namenjenog prvenstveno deci za ublažavanje tegoba nastalih kao posledica infekcija gornjih disajnih puteva (poznatih kao "obična prehlada"). Biološki aktivni sastojci biće ekstrahovani prirodnim eutektičkim rastvaračima, koji predstavljaju zelenu alternativu uobičajeno primenjivanim organskim rastvaračima. Antimikrobna aktivnost novog ekstrakta koji bi se primenjivao za ublažavanje tegoba infekcije uzrokovane normalnom i patogenom mikroflorom izolovanom iz usne šupljine, biće upoređena sa aktivnošću etanolnih i propilen glikolnih ekstrakata propolisa koji su trenutno prisutni na srpskom tržištu. Pored toga, biće testirano dejstvo ekstrakta propolisa za jačanje imunološkog sistema. Ovaj pronalazak značajno će smanjiti primenu organskih rastvarača, poput propilen-glikola za pripremu ekstrakta propolisa smanjiti antimikrobnu rezistenciju korišćenjem prirodnih proizvoda umesto komercijalnih antibiotika i podstaći gajenje pčela u Srbiji.

Predavanje Slađane Đurđić u Zadužbini Ilije Kolarca

Slađana Đurđić, asistent, održala je predavanje u Zadužbini Ilije Kolarca na temu "Izotopska analiza olova u životnoj sredini, arheologiji i geologiji". Predavanje je održano 22. oktobra 2020. godine u okviru ciklusa "Ljudski uticaj na životnu sredinu: prošlost, sadašnjost, budućnost". Predavanje je bilo odlično posećeno, uprkos tekućoj epidemijskoj situaciji, uz sve neophodne mere zaštite.
http://www.kolarac.rs/zvucni-zapisi/izotopska-analiza-olova-u-zivotnoj-sredini-arheolologiji-i-geologiji/

Veliko priznanje za doc. dr Dalibora Stankovića

Dr Dalibor Stanković, docent, nalazi se na listi 2% najuticajnijih naučnika u svetu u svojoj naučnoj oblasti za 2019. godinu (elektrohemijski senzori/biosensori, elektrodni materijali, itd), koju je objavio Univerzitet Stanford, Kalifornija.
https://data.mendeley.com/datasets/btchxktzyw/2