Zaposleni

Redovni profesori

dr Dragan D. Manojlović

manojlo@chem.bg.ac.rs

kabinet 539
lab. 538

lok. 746

dr Dušanka M. Milojković Opsenica

dusankam@chem.bg.ac.rs

kabinet 518
lab. 519

011-2639357
lok. 733

dr Jelena Đ. Trifković

jvelicko@chem.bg.ac.rs

kabinet 547
lab. 552

011-3336766
lok. 766

Vanredni profesori

Asistenti sa doktoratom

Istraživači-saradnici

Saradnici u nastavi

Istraživači-pripravnici

Miloš D. Ilić

ilicm@chem.bg.ac.rs

lab. 507, 558

lok. 688