Inovacioni centar, Studentski trg 12-16, Beograd
Katedra za opštu i neorgansku hemiju

Telefon:   011-3336605

Telefon (lokalni):   605

Kabinet:   576

E-mail:   aleksandra.djunovic@gmail.com, adjunovic@chem.bg.ac.rs

Lični podaci

Datum i mesto rođenja: 17. 1. 1995, Užice. Neudata. Jezici koje koristi: srpski (maternji), engleski i nemački.

Obrazovanje i usavršavanja

2014-2018: Osnovne akademske studije - Hemijske nauke / Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet (Beograd)

2018-2019: Master akademske studije - Hemijske nauke / Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet (Beograd)

Kretanje u službi

2019: Istraživač-pripravnik / Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet (Beograd)

2021-2022: Istraživač-pripravnik / Inovacioni centar Hemijskog fakulteta u Beogradu, d.o.o.

2022: Istraživač-saradnik / Inovacioni centar Hemijskog fakulteta u Beogradu, d.o.o.

2022: Istraživač-saradnik / Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet (Beograd)

Angažman u nastavi

Brojevi za identifikaciju autora

Izabrane reference

  1. Dušan Ž. Veljković, Aleksandra B. Đunović, Snežana D. Zarić, Significant Differences in the Energy of X- H/Pt Interactions between Cisplatin and Transplatin Molecules, ChemistrySelect, 2019, 4, 12909 – 12914.
  2. Danijela S. Kretić, Ivana S. Veljković, Aleksandra B. Đunović, Dušan Ž. Veljković, Chelate Coordination Compounds as a New Class of High-Energy Materials: The Case of Nitro-Bis(Acetylacetonato) Complexes, Molecules, 2021, 26, 5438 – 5448.
  3. Aleksandra B. Đunović, Dušan Ž. Veljković, Halogen bonds as a tool in the design of high energetic materials: evidence from crystal structures and quantum chemical calculations, CrystEngComm, 2021, 39, 6915 – 6922.