Сарадници

Студенти докторских студија на Хемијском факултету:

 • Милан Мишић
 • Данило Четић
 • Катарина Сломо
 • Ратко Павловић, Апицентар д.о.о. Београд

Област истраживања

Група се бави углавном двема групама ензима - хидролазама (амилазе, целулазе, ксиланазе, инулиназе, протеазе) и оксидоредуктазама. Оријентисани смо на истраживања која су директно усмерена на њихову примену у биотехнологији, а састоје се од продукције ензима, пречишћавања, карактеризације и побољшања ензима техникама молекуларне биологије, имобилизацијом и хемијском модификацијом. Главни извори ових ензима су гљиве и бактерије (познати продуценти као и природни изолати) који их природно секретују или су генетски модификовани да производе рекомбинанте ензиме. Ензими из ове две класе су главни ензими који се користе у биорафинацији за искоришћавање биомасе у циљу постизања заокруженог и одрживог процеса конверзије биомасе. Развијамо иновативна ензимска решења која могу да унапреде ефикасно искоришћавање биомасе и тако значајно допринесу транзицији у био-засновану економију нуђењем технологија које не штете животној средини за добијање високовредних прехрамбених производа, биогорива, вредних хемикалија и материјала из биомасе. Откривање и карактеризација нових ензима и процеса пружа основу за развој ензимске технологије за побољшану искористљивост обновивих сировина које су како агроиндустријске сировине тако и отпадни индустријски материјали.

[Slika br. 193]

Области истраживања:

 • Амилаза из Bacillus licheniformis која дигестује концентровани сирови скроб (нови развој у пољу добијања биоетанола из скроба).
 • Продукција индустријски важних ензима из Trichoderma sp. и Aspegillus sp. за добијање дијететских влакана, пребиотика и биоетанола.
 • Продукција протеаза посебно оних који користе чврсте супстрате као што су зеин и кератин из бактерија и гљива и њихова употреба у добијању биоактивних пептида и биокомпозитних материјала.
 • Развијање софистицираних метода за идентификацију комплексности изоензимских форми у смеши ензима које производе микроби.
 • Стабилизација ензима техникама протеинског инжењеринга као и имобилизацијама на инертним носачима и/или хемијском модификацијом.
 • Лаказе и пероксидазе које уклањају фенолна једињења и боје из отпадних вода и примена у деградацији лигнина.
 • Развој метода за уклањање боја из отпадних вода базираних на употреби нових биоматеријала.
 • Праћење биолошке активности малих молекула кроз интеракције са ДНА спектрофлуориметријским и електрофоретским методама.
 • Проучавање дигестивних ензима инсеката (корисних - пчела и заштићених врста).

Публикације

 • Božić, N., Rozeboom, H.J., Lončar, N., ... Janssen, D.B., Vujčić, Z. Characterization of the starch surface binding site on Bacillus paralicheniformis α-amylase, International Journal of Biological Macromolecules, 2020, 165, pp. 1529-1539
 • Grujić, M., Dojnov, B., Potočnik, I., ... Kubicek, C.P., Vujčić, Z. Superior cellulolytic activity of Trichoderma guizhouense on raw wheat straw, World Journal of Microbiology and Biotechnology, 2019, 35(12), 194
 • Lončar, N., Drašković, N., Božić, N., ... Vujčić, Z., Fraaije, M.W. Expression and characterization of a dye-decolorizing peroxidase from pseudomonas fluorescens Pf0-1, Catalysts, 2019, 9(5), 463
 • Miocinovic, J., Tomic, N., Dojnov, B., ... Djekic, I., Vujcic, Z. Application of new insoluble dietary fibres from triticale as supplement in yoghurt - effects on physico-chemical, rheological and quality properties, Journal of the Science of Food and Agriculture, 2018, 98(4), pp. 1291-1299
 • Janovic Barbara S, Collins Andrew R, Vujcic Zoran M, Vujcic Miroslava T, Acidic horseradish peroxidase activity abolishes genotoxicity of common dyes, Journal of Hazardous Materials, (2017), vol. 321, pp. 576-585

Партнери

Пројекти

 • "Novel cost-efficient adsorptive procedure for dye removal following green chemistry principles", projekat Proof of concept, руководилац: др Александра Маргетић, виши научни сарадник ИХТМ