Rotor-Gene Q, amplifikator u realnom vremenu ("RT-PCR") i visokorezolutni analizator topljenja nukleinskih kiselina

Rotor-Gene Q (Qiagen, Nemačka) predstavlja sistem koji u realnom vremenu amplifikuje nukleinske kiseline i detektuje ih na principima fluorescencije. Ovaj model svetski popularnog PCR analizatora od nedavno je instaliran i na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde se uspešno koristi. Ima optimalne termalne i optičke performanse, zahvaljujući kružnom dizajnu i robusnoj tehnologiji, koja zahteva minimalno održavanje. Rotor-Gene Q je opremljen lako primenljivim softverom GeneQuest (verzija 2.0.2.4), sa naprednim odlikama zaštite od neadekvatne eksperimentalne postavke, i instaliran je na laptop računaru (fotografija ispod).

[Slika br. 455]

Primena:
 1. Analiza genske ekspresije
 2. Mikro RNK detekcija
 3. Detekcija virusa
 4. Identifikacija pojedinačnih genskih polimorfizama (engl. "SNP genotyping")
 5. Visoko rezolutna analiza topljenja nukleinskih kiselina (engl. "HRM")
Karakteristike:

Optički Sistem:

 • Pet kanala za optičku detekciju (zeleni, žuti, narandžasti, crveni i tamno-crveni) i šesti, "HRM" kanal.
 • Izvori ekscitacije: Dioda koja emituje svetlo, visoke energije.
 • Detektor: Fotomultiplikator.
 • Vreme akvizicije: 4 sekunde.

Termalne performanse:

 • temperaturni opseg: 35°C – 99°C (95°F – 210.2°F)
 • tačnost: ±0.5°C
 • rezolucija: ±0.02°C (smallest programmable increment)
 • uniformnost: ±0.02°C (standardna devijacija)

Broj uzoraka po analizi:

 • "Strip" epruvetice 0.1 ml - 72 uzorka/analizi
 • epruvetice 0.2 ml - 36 uzoraka/analizi

Vlažnost:   10-75% (nekondenzujuća)

Radna temperatura:   18-30°C (64-86°F)

Kontakt osoba:

Mirjana Radomirović
soba: 403
telefon: +318 11 3336 676
mail: radomirovicmirjana@chem.bg.ac.rs