Bioreaktor BIOSTAT Bplu 2L DW 230V

BIOSTAT Bplus 2L DW 230V Bioreactor je laboratorijski sistem za fermentaciju koji ima široku primenu u različitim oblasitma istraživanja, obrazovanja i industrije i pogodan je za:

  • mikrobiološke kulture - gajenje bakterija, kvasaca i gljiva;
  • ćelijske kulture - gajenje životinjskih i biljnih ćelija;
  • ekspresiju proteina na maloj skali.
Opis opreme:

BIOSTAT Bplus se sastoji iz osnovnog kućišta, rotametra 0.42-4.2 lpm QF 80, pumpe za gas, 2 peristaltičke pumpe WM 102, temperaturnog kontrolera, seta za pH elektrodu, seta za pO2 elektrodu, senzora za nivo pene, senzora za nivo tečnosti, PT100 2L autoklavabilnog suda, eksternog MFCS softvera za kontrolisanje uređaja, različitih kablova i konektora, pregradnog kaveza za Uni Vessel 2L, porta za inokulaciju, odvoda za uzorkovanje, mešalice jačine 200W.

Proizvođač: Sartorius Stedim Systems GmbH, Nemačka.

[Slika br. 411]

[Slika br. 412]

Adresa:

Hemijski fakultet, Studentski trg 12, Beograd, prvi sprat, prostorija 443.

Odgovorna osoba:

Milan Nikolić
tel: +381 11 3336 657
mob: +381 63 200 324
e-mail: mnikolic@chem.bg.ac.rs

Osoba za kontakt:

Jelena Radosavljević
tel: +381 11 3336 663
mob: +381 64 883 8446

Obrazac za korišćenje bioreaktora:

Bioreaktor_formular.doc   (MS Word DOC, 17 KB)