[Logotip projekta]

Akronim projekta:   COVIDTARGET

Vrsta projekta:   COVID-19

Jedinstvena oznaka (šifra) projekta:   7551100

Internet prezentacija projekta:   https://www.covidtarget.rs/

Projekat finansira:   Fond za nauku Republike Srbije (Beograd)

Ustanove realizatori istraživanja:

  • Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu (Beograd) – koordinacija
  • Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet (Beograd) – učešće

Predviđeno je da se projekat realizuje od 13. 1. 2021. do 13. 7. 2022.

Istraživači

Rukovodilac projekta:   Sanja Glišić, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu (Beograd)

(kliknuti za pun spisak istraživača)

Kratak opis projekta

Cilj projekta COVIDTARGET je prenamena lekova za prevenciju i lečenje COVID-19. Istraživanja koja će se raditi u okviru ovog projekta su zasnovana na inovacionoj kompjuterskoj metodologiji razvijenoj u Institutu Vinča. Ovim putem odabrani kandidati za lekove, za koje je predviđeno da bi mogli da deluju na ciljne proteine virusa SARS-CoV-2 biće prvo eksperimentalno testirani u biohemijskim esejima  da bi se potvrdilo predviđeno delovanje na svaki od izabranih terapijskih ciljeva. Ovi eksperimenti, koji će uključivati sintetičke neinfektivne komponente SARS-CoV-2 virusa, će se raditi na Hemijskom Fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Konačna odluka o izboru potencijalnog leka koji će biti spreman za kliničku studiju  će se doneti posle testiranja na ćelijskim kulturama i životinjskim modelima bolesti COVID-19. Ovi eksperimenti će se vršiti u saradnji sa Nacionalnom laboratorijom za predkliničke studije i Nacionalnom BSL3 laboratorijom Instituta za humane infekcije i imunitet u Galvestonu Univerziteta u Teksasu koja je istovremeno i američka referentna laboratorija za SARS-CoV-2 virus.

Rezultati projekta COVIDTARGET će omogućiti odabir netoksičnih i jeftinih odobrenih lekova koji će biti spremni za kliničko ispitivanje.

Metodologija projekta COVIDTARGET i dobijeni rezultati poslužiće kao osnov za razvoj platforme za proučavanje novih patogena i otkrivanje novih lekova i lekova za prenamenu. Ovaj pristup će povećati nacionalni kapacitet za odgovor na buduće epidemije i pandemije.

[Graficki apstrakt projekta 1]