Vrsta projekta:   Dokaz koncepta

Jedinstvena oznaka (šifra) projekta:   PoC-5395

Projekat finansira:   Fond za inovacionu delatnost Republike Srbije (Beograd)

Ustanova realizator istraživanja:   Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet (Beograd) – koordinacija

Predviđeno je da se projekat realizuje od 15. 9. 2020. do 15. 9. 2021.

Istraživači

Rukovodilac projekta:   Vladimir P. Beškoski, Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet (Beograd)

(kliknuti za pun spisak istraživača)

Kratak opis projekta

Pivo obogaćeno cinkom i hijaluronom bilo bi inovativan i atraktivan komercijalni proizvod kako za stimulaciju imuniteta tako i za podmlađivanje kože. Za dokaz koncepta formulisaćemo procese za stvaranje komponenti neophodnih za proizvodnju ovog piva. U Beogradu će se definisati postupak obogaćivanja pivskog kvasca Saccharomyces cerevisiae cinkom. To će se postići korišćenjem neorganskih soli cinka nakon čega će uslediti analize prinosa biomase, i akumulacije i lokalizacije cinka u ćelijama kvasca. U Holandiji će biti uspostavljen proces obogaćivanja piva hijaluronom. Ovo će se izvesti dodavanjem natrijum hijaluronata različitih veličina tokom procesa pravljenja piva. U zavisnosti od fizičko-hemijskih uslova procesa pripreme piva, u kombinaciji sa različitim vrstama slada i hmelja, uspostavićemo protokol ukusnog kraftpiva koji sadrži količinu hijalurona za koju je dokazano da ima efekat protiv starenja. Kako će se obogaćivanje cinkom i suplementacija hijaluronom odvijati istovremeno, drugonavedeni deo projekta vršiće se pomoću kvasca sa fiziološkim nivoima cinka. Objedinjavanje rezultata iz Srbije i Holandije predstavljalo bi prelazak u sledeći TRL i prvi korak ka stvaranju prototipa.

[Graficki apstrakt projekta 1]
PIVO+HyZn: Cinkom i hijaluronom obogaćeno pivo sa imunostimulišućim dejstvom i efektom protiv starenja