Postanite profesor hemije!

Zašto?

Zato što...

  • u Srbiji postoji 1758 škola, i to 1224 osnovne škole, 427 srednjih stručnih škola i 107 gimnazija, u kojima vas čekaju mladi ljudi;
  • obrazovanje je jedan od najvažnijih segmenata svakog društva, od kog zavisi napredak i razvoj društva;
  • [Slika 1]

  • rad sa mladim ljudima je izazovan i kreativan i zahteva stalno traganje za efikasnijim načinima izvođenja nastave;
  • izazovno je kreirati situacije u kojima će učenici sopstvenom aktivnošću saznavati o svetu oko sebe;
  • veliko je zadovoljstvo kada se mladi čovek, budući građanin, osposobi da koristi stečeno znanje u privatnom životu i izabranoj profesiji;
  • [Slika 2]

  • izazovno je podučavati hemijskim pojmovima, jer ono što je makroskopski vidljivo ima svoje uzroke na mikro nivou;
  • izazovno je omogućiti učenicima da razvijaju različite sposobnosti kao što su uočavanje, iskazivanje i rešavanje problema, smišljanje novih rešenja, prezentovanje ideja i rešenja drugima, donošenje odluka i izgrađivanje odgovornog odnosa prema sopstvenom životu, životu drugih, radnom i životnom okruženju;
  • izazovno je podstaći đačku radoznalost, pomoći im da razviju istraživačke veštine, unaprediti njihovo naučno tumačenje, omogućiti razumevanje uloge hemije u društvu, njenih mogućnosti i ograničenja, pomoći u sagledavanju izbora koji se moraju činiti u ličnom i društvenom životu.