Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

ZBIRKA VELIKANA SRPSKE HEMIJE

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Posete Programi Kolekcije O Zbirci Podržite nas Preporučujemo

Kolekcije

Sima Lozanić (1847-1935)

[Sima Lozanic]

Podaci koji se mogu naći u Zbirci:

  • Školovanje u gimnaziji, Velikoj školi, Cirihu i Berlinu (izveštaji državnog pitomca S. Lozanića o studijama).
  • Izbor za profesora Velike škole (1872) i rad na Velikoj školi, oprema laboratorije, rektor Velike škole.
  • Dokumentacija iz perioda kada je izabran prvog rektora Beogradskog univerziteta i rad na Univerzitetu.
  • Univerzitetski udžbenici (organska hemija, neorganska hemija, hemijska tehnologija, praktikumi iz hemije).
  • Rad na unapređenju nastave hemije u srednjoj školi i srednjoškolski udžbenici.
  • Naučni radovi (organska hemija, elektrohemija, analitička hemija, teorijske hemija).
  • Rad u primenjenoj hemiji (analize pijaćih voda, mineralnih voda, minerala, vegetacioni ogledi).
  • Stručni radovi (analize ruda, ugljeva, lažnog novca, poljoprivrednih proizvoda, vina, predmeta za vojne potrebe i dr).
  • Društvene funkcije: ministar privrede (1894/1895, 1897-1899), poslanik u Londonu (1900-1902), učešće u ratovima (1876-78, 1885, Prvi svetski rat).
  • Priznanja, proslava pedesetogodišnjice rada (1922) i odlazak.

Mihailo Rašković (1827-1872)

[Mihailo Raskovic]

U Zbirci se čuva dokumentacija o izboru za profesora hemije i hemijske tehnologije, rukopis predavanja iz hemije i metalurgije na Liceju i Velikoj školi, raspored predavanja, oprema laboratorije, analize urađene za različita ministarstva (ruda, lažnog novca i dr), recenzije za Društvo srpske slovesnosti i Srpsko učeno društvo i o periodu kada je bio komesar za kovanje prvog srpskog novca u Beču (1868).

Marko Leko (1853-1932)

[Marko Leko]

Važna muzejska građa odnosi se na rad u Gimnaziji, profesorski ispit, rad u Državnoj hemijskoj laboratoriji, naučne i stručne radove, rad na Velikoj školi, program predavanja, opremu laboratorije, izbor za rektora Velike škole, osnivanje Srpskog hemijskog društva i Zapisnici Srpskog hemijskog društva.

Milorad Jovičić (1868-1937)

[Milorad Jovicic]

Život i rad prvog asistenta Sime Lozanića: školovanje, rad na Univezitetu, naučni radovi, članstvo u JAZU.

Vukić Mićović (1896-1981)

[Vukic Micovic]

Građa o učešću u Prvom svetskom ratu, o periodu kada je bio asistent Sime Lozanića i Milivoja Lozanića, o školovanju, naučnim i stručnim radovima. Dokumentacija iz perioda kada je bio rektor Univerziteta u Beogradu.

Kolekcija staklenog i porcelanskog laboratorijskog posuđa

[Posudje]

Zbirka velikana srpske hemije čuva hemijsko posuđe i pribor nabavljeno za prve hemijske laboratorije u Srbiji. Pribor i posuđe predstavljaju osnovno oruđe za praktičan rad hemičara. U laboratoriji se svakodnevno upotrebljavaju u različite namene.

Kolekcija instrumenata i aparatura

[Aparati]

U Zbirci velikana srpske hemije se čuvaju instrumenti i aparature iz perioda od kraja 19. i kraja 20. veka.

Instrument (lat. instrumentum) jeste sprava, naprava, pomoćno sredstvo. Upotrebljavaju se u naučnim i tehničkim istraživanjima. U hemijskim laboratorijama upotrebljava se veliki broj instrumenata pomoću kojih se određuju fizička svojstva supstanci, na primer masa, temperatura topljenja, temperatura ključanja, gustina, temperatura paljenja, optička aktivnost, boja itd.

Aparatura (lat. apparatus) je sklop pojedinačnih objekata koji omogućavaju izvođenje neke tehnike u laboratoriji. Raznovrsne naučne discipline imaju svoje specijalizovane aparature. U hemijskoj laboratoriji pomoću aparatura se izvode različite fizičke i hemijske promene supstanci.

Kolekcija hemikalija

[Hemikalije]

Hemikalije (grč. chēmeía) su prirodne i sintetisane supstance. U Zbirci je sačuvano oko 850 supstanci iz vremena Liceja, Velike škole i početka Beogradskog univerziteta. U Zbirci postoje i originalna pakovanja supstanci iz tog perioda.

Kolekcija minerala

[Minerali]

Deo kolekcije minerala u Zbirci velikana srpske hemije služio je kao nastavno sredstvo. Poseban značaj ima zbirkla šalitri, uzorci koje je prečistio Mihailo Rašković, kao i mineral avalit, koji je otkrio Sima Lozanić.

Kolekcija inventarskih knjiga o nabavljenim hemikalijama i laboratorijskom priboru

[Knjige]

Kolekcija knjiga van legata obuhvata monografije o značajnim hemičarima i posebna izdanja, kao i laboratorijske praktikume. Praktikumi sadrže programe laboratorijskih vežbi i uputstva za njihovu izradu.

Katalozi sadrže spiskove, slike, objašnjenja i cene laboratorijskog pribora, posuđa i hemikalija. Popisivanje celokupne opreme kojom raspolaže laboratorija, tj. vođenje inventara, neophodno je za rad.

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet