Hibridni maseni spektromenar LTQ Orbitrap XL
sa sistemom Acella UHPLC

Novonabavljeni maseni spektrometar na Hemijskom fakultetu u Beogradu je mašina vrhunskih performansi, koja može da obavi praktično svaki zadatak vezan za masenu spektrometriju. Hibridna postavka, koja se satoji od linearne jonske zamke i Orbitrap analizatora pruža neprevaziđenu količinu informacija po analiziranom uzorku. Dvojni sistem za tečnu hromatografiju omogućava izuzetno širok opseg mogućih analiza, od modifikacija intaktnih proteina, preko kompleksnih bioloških smeša, do strukturnih i stereohemijskih osobina malih molekula.

Nano-tečni hromatograf omogućava rad sa izuzetno složenim smešama peptida, što čini ovu mašinu srcem novoformiranog centra za Proteomiku Hemijskog fakulteta Univerziteta Beogradu.

Izuzetna masena preciznost, moć razlaganja i visoka MSn osetljivost čine Orbitrap LTQ XL instrumentom izbora za identifikaciju, karakterizaciju i kvantifikaciju više jedinjenja za manje vremena.

[Slika br. 435]

Karakteristike:
  • Maseni opseg: 50-4000 m/z
  • Masena rezolucija: FTMS 100.000, jonska zamka 40000 (zoom skeniranje)
  • Osetljivost: Linearna zamka: 250 fg rezerpina (<100 S/N). Orbitrap: Subfemtomolski opseg za peptide.
  • Preciznost mase: <2 ppm
Osobe za kontakt:

Tamara Vasović, samostalni stručni saradnik, i Teodora Đukić, istraživač-pripravnik
laboratorije 403 i 250 (I podrum)
orbitrap.analize@gmail.com

Uputstva i formulari: